Gå til sidens hovedinnhold

SSB: Renten på nye boliglån 2,50 prosent

Den gjennomsnittlige renten på nye norske boliglån var i februar på 2,50 prosent.

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som hver måned offentliggjør rentene for boliglån (pant i bolig).

Og SSB-tallene for februar viser altså at renten på nye boliglån i gjennomsnitt var på 2,50 prosent. Det fordeler seg på 2,50 prosent for flytende boliglån, 2,87 prosent for fastrentelån.

Svakt ned

SSB skriver at fastrenten på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak falt med 0,03 prosentpoeng i februar. For utestående boliglån i alt, det vil si både ordinære nedbetalingslån og rammelån, var lån med flytende rente og fastrentelånene omtrent uendret sammenliknet med i januar.

Bankenes utlånsmargin, altså bruttofortjenesten før driftskostnader og tap på utlån, var marginalt ned i februar, men bankenes innskuddsmargin var uendret på 0,51 prosent.

Gjennomsnittlig rente på nye boliglån i januar var på 2,51 prosent, fordelt på 2,50 prosent for lån med flytende rente, 2,90 prosent for lån med fast rente. Dette er en nokså normal renteforskjell over tid.

Utvalg av banker

Rentestatistikken fra SSB gir en oversikt over utlåns- og innskuddsrentenivået i finansforetakene.

Tallene omfatter en månedlig statistikk for et utvalg av banker og kredittforetak. Kvartalsvis publiseres en totaltelling for alle finansforetak som også omfatter utlånsbeløp fordelt på rentebinding.

Reklame

Gjør kupp: Sportsbutikkene tømmer lagrene for vintervarer

Kommentarer til denne saken