Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som hver måned offentliggjør rentene for boliglån (pant i bolig).

Og SSB-tallene for januar viser altså at renten på nye boliglån i gjennomsnitt var på 2,51 prosent. Det fordeler seg på 2,50 prosent for flytende boliglån, 2,90 prosent for fastrentelån.

Nettavisen.Økonomi skrev nylig at det nå kan lønne seg å binde renten. Du kan i dag ta opp fastrentelån med omtrent samme renten som flytende boliglånsrenter.

Uvanlig

Det er uvanlig. Normalt ligger lån med 3-5 års rentebinding 0,4-0,5 prosentpoeng over lån hvor rentebetingelsene kan endres med noen ukers varsel. Rentene på disse lånene styres i stor grad av endringene i pengemarkedsrentene og renteendringer fra Norges Bank.

I desember var den gjennomsnittlige renten på nye boliglån 2,55 prosent.

Kunder som valgte fastrentelån i desember, måtte i gjennomsnitt ut med 2,90 prosent.

Saken oppdateres.