Gå til sidens hovedinnhold

SSB: Renten på nye boliglån 2,55 prosent

Den gjennomsnittlige renten på nye boliglån i desember var på 2,55 prosent.

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjør hver måned gjennomsnittsrenten på nye lån med pant i bolig (se faktaramme), i praksis boliglån. Og tallene for desember viser at kunder som tok opp nye boliglån i fjorårets siste måned, i gjennomsnitt betalte 2,55 prosent.

Dette gjennomsnittet fordeler seg på 2,54 prosent for flytende boliglånsrenter, 2,90 prosent for lån med rentebinding. Her kan du se hva de ulike bankene tar av betingelser på boliglån med faste og flytende renter.

Ser vi på gjennomsnittsrenten for alle utestående boliglån, var denne renten i desember på 2,60 prosent. Det er altså marginalt over renten på nye lån.

Klart fall

I november i fjor var gjennomsnittlig boliglånsrente på 2,59 prosent.

Ser vi på rentene på nye boliglån de seneste fem årene, har de falt fra ca. 4 prosent ved årsskiftet 2013/2014. Bunnen på ca 2,4 prosent ble nådd gjennom store deler av 2016. Rentene var også nede på dette nivået i første halvår av 2018.

3-måneders pengemarkedsrente styrer i stor grad nivået på flytende boliglån. Pengemarkedsrentene - NIBOR-rentene - er rentene på korte, usikrede lån som profesjonelle aktører betaler. Disse rentene har steget fra ca. 1 prosent sommeren 2018 til drøyt 1,3 prosent i dag.

Hvor mye tjener så bankene på boliglån? Ifølge SSB var rentemarginen i desember på 1,31 prosent for alle utestående boliglån, svakt ned fra november. Det betyr eksempelvis at bankenes fortjeneste på et lån på 1 million kroner før driftskostnader, kapitalkostnader og tap, var på 13 100 kroner. For nye boliglån er fortjenesten litt mindre.


Flytende lavest

Når det gjelder renten på fastrentelånene, styres denne i større grad av utviklingen til de lange norske statsobligasjonsrentene. Obligasjonsrentene falt tidligere i vinter, slik at blant annet Storebrand Bank har satt ned renten på sine fastrentelån.

Over tid skal de flytende boligrentene ligge lavest, det er et såkalt normalt rentemarked. En typisk renteforskjell mellom flytende og faste boliglånsrenter er 0,3-0,5 prosentpoeng.

Forskjellen må sees fra långivers side: En långiver vil ha bedre betalt for å låne ut penger med lang rentebinding og lang løpetid på lånet. Det skyldes større usikkerhet knyttet til tilbakebetalingen, samt tap av avkastning som følge av inflasjon.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken