Statistisk sentralbyrå (SSB) la onsdag frem de seneste ledighetstallene for innvandrere. I alt 5,5 prosent av innvandrere i Norge var i tredje kvartal helt arbeidsledige. Det er en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra samme periode i 2018.

Til sammenligning var ledigheten blant befolkningen for øvrig 1,7 prosent i tredje kvartal. Det er på samme nivå som i fjor.

Les også: Innvandrere har minst tillit til folk

SSB oppgir i sin hovedstatistikk ledighet fordelt på ulike regioner. Høyest arbeidsledighet var det blant innvandrere fra Afrika, hvor 9,6 prosent var helt ledige. Blant innvandrere fra Asia var ledigheten 6,2 prosent. Lavest ledighet finner vi blant innvandrere fra Norden, der 2,3 prosent er registrert helt ledige.

Men ledighetstallene til SSB kan også brytes ned på enkelte land, og disse tallene er gjengitt i tabellen under. Tallene i vår oversikt viser helt registrerte arbeidsledige innvandrere og deltakere på tiltak i aldersgruppen 15-74 år, regnet i prosent av arbeidsstyrken. Oversikten gjelder begge kjønn samlet.

Fra 2-18 prosent

Ledighetsprosenten varierer enormt, slik SSB definerer ledigheten her. Øverst på ledighetslisten ligger innvandrere med bakgrunn fra Syria og Somalia, der om lag 18 prosent av arbeidsstyrken går ledige eller er på tiltak.

Av de 77 nasjonene som er med i oversikten, har nesten samtlige av de med høyest ledighet bakgrunn fra Afrika og Asia. På bunnen av listen, og da bunnen med positivt fortegn, finner vi danskene med 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Innvandrerne som generelt kommer best ut, er kanskje ikke så overraskende fra Vest-Europa, samt USA og Australia.

Innvandrerne totalt har i denne oversikten en ledighet på 6,5 prosent, mens befolkningen eksklusive innvandrere er nede i 1,9 prosent. Det gir en samlet ledighet i Norge på 2,7 prosent, inklusive de som er på tiltak.

Skyldes innvandring

Fattigdom og økonomiske problemer er knyttet opp mot arbeidsledighet. Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum skrev i en kommentar i forrige uke at barnefattigdom skyldes innvandring og ikke «stadig mer økonomisk ulikhet».

Stavrum skrev blant annet at brutalt sagt er det nemlig slik at hver gang en person innvandrer fra Afrika eller Asia, så synker ulikheten i verden, men øker i Norge.

Nettavisens redaktør mener at veksten i barnefattigdom åpenbart er knyttet til innvandring. Uten en sterk innvandring ville antallet stått tilnærmet stille. Problemet med barnafattigdom handler ifølge Stavrum om å få innvandrere ut i arbeid, alternativt å øremerke offentlige midler direkte til barna.

Les også: Ny rapport slår fast at innvandrere tar jobbene til fattige nordmenn

40 prosent av totalen

SSB-tallene viser at folk med innvandrerbakgrunn utgjør om lag 40 prosent av de totale antall arbeidsledige i Norge. Denne andelen har vært relativt stabil.

I fjor høst var det en stor debatt om ledighetstallene blant innvandrere. Sosiologen Kjetil Rolness kritiserte blant annet SSB for å ha lave én times arbeid i uken som definisjon på sysselsatt. Rolness mente den reelle ledigheten blant innvandrere var langt høyere, ut fra antall med fulltidsjobber.

SSB svarte at det er svært få sysselsatte med lave arbeidstider. Under 2 prosent av sysselsatte innvandrere har ifølge SSB en avtalt arbeidstid i intervallet 1–6 timer i uken.

Les også: Laveste arbeidsledighet på over ti år

Født i utlandet

En innvandrer er med definisjonen til SSB en person som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre. Helt ledige er arbeidsføre personer som søker inntektsgivende arbeid ved NAV og ellers er disponible for det arbeidet som søkes. I tillegg må vedkommende ha vært uten inntektsgivende arbeid de siste to ukene.

SSB-tallene for tredje kvartal i år viser ellers at det var 1339 færre innvandrere i foregående kvartal som var registrert ledige eller på tiltak. Dette er målt mot samme periode i 2018. Til sammen var 31.142 innvandrere helt arbeidsledige og deltakere på tiltak ved utgangen av kvartalet.