Fredag morgen la SSB frem konjunkturtendensene som gir nye anslag for norsk økonomi. Rapporten skal beskrive den økonomiske situasjonen i Norge og i utlandet.

– Vendepunkt

Veksten i den økonomiske aktiviteten vil bli litt lavere, arbeidsledigheten vil trolig øke og inflasjonen skal avta raskt gjennom 2023, skriver SSB i en pressemelding.

– Nå står vi trolig ved et vendepunkt. Inflasjonen skal avta kraftig gjennom året, og arbeidsledigheten skal litt opp fra det uvanlig lave nivået vi har nå, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

– Det ser ut til at vi langsomt er på vei mot mer normale tider for norsk økonomi igjen, etter flere år med mye uro, legger han til.

Von Brasch forteller at prisveksten er ventet å avta internasjonalt grunnet høyere renter og lavere energipriser. Det bidrar med å dempe prispresset i Norge.

Se videointervju med von Brasch her:

– Prisen på naturgass i Europa har falt kraftig siden toppen i september i fjor. Det demper den importerte prisveksten her hjemme. Markedene tror også på lavere priser på olje og elektrisitet framover, sier von Brasch.

SSB spår at trenden nå vil snu.

– Det ser ut til at inflasjonstoppen er nådd, sier Thomas von Brasch.

Presset i arbeidsmarkedet vil også dempes. SSB spår at arbeidsledigheten vil stige til 2025.

– Det høye prispresset over tid, samt økte renter, har gjort at vi har mindre penger å bruke. Det gir lavere aktivitet i økonomien, og med en ledighet som er unormalt lav nå, må vi forvente at den øker noe framover, sier Thomas von Brasch.

Se intervju med Von Brasch her:


SSB mot strømmen

Vedrørende rentenivået og boliglånet ditt tror SSB rentetoppen blir satt opp med 0,25 prosentpoeng to ganger til.

– Norges Bank har begrunnet de seneste renteøkningene med at det er viktig å få ned inflasjonen. Men de skal også ta hensyn til at en høyere rente vil dempe aktiviteten i norsk økonomi slik at flere blir arbeidsledige, sier Thomas von Brasch.

Dette betyr en rentetopp på 3,25 prosent.

Det er lavere enn hva flere av ekspertene har anslått. Nordea og Handelsbanken spår flere rentehevinger. Storbankene tror at Norges Bank hever styringsrenten til 3,75 prosent allerede til sommeren.

Les også: Nordea skremmer låntakerne

– En opptur

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank understreker at per nå er inflasjonen fortsatt høy.

– Inflasjonen på 6,3 prosent er litt lavere enn markedet ventet. Vi har hatt en periode med flere dårlige nyheter. Derfor var dette en opptur, isolert sett, sier Knudsen til Nettavisen.

Sparebanken tror på tre renteøkninger til.

– Sammen med høy inflasjon internasjonalt og svak krone, tror jeg Norges Bank oppjusterer renteprognosene og at vi vil få tre ytterligere rentehevinger – en i mars, en i juni og ytterligere en i september, sier økonomen.

Det betyr en rentetopp på 3,5.