Gå til sidens hovedinnhold

SSB tror en kraftig opptur er like rundt hjørnet

Noen tøffe måneder ligger foran oss, men når vi nærmer oss sommeren, vil norsk økonomi ta av.

Statistisk sentralbyrå (SSB) er ute med sin kvartalsvise konjunkturrapport. I den forrige rapporten fra desember trodde SSB blant annet på en renteoppgang fra sommeren.

Nå venter byrået at aktiviteten i norsk økonomi vil øke markert i sommer som følge av vaksinering av befolkningen.

I januar 2021 var aktivitetsnivået i norsk økonomi 1,5 prosent lavere enn i februar 2020. Men om tre måneder kan ting se mye bedre ut. Ifølge Folkehelseinstituttet vil vaksineringen øke betydelig i månedene framover. Trolig kan det bli lettelser i smitteverntiltakene når risikogruppene er vaksinert, sannsynligvis i løpet av mai.

– Når mange nok er vaksinert og tiltakene kan lettes på vil økonomien gire opp og aktiviteten skyte fart. Det tror vi vil skje til sommeren. For mange vil det likevel være en krevende situasjon også i årene som kommer, og det er ikke før i 2024 at økonomien vil være tilbake på et helt normalt nivå, sier von Brasch.

Les også: Harald Magnus Andreassen: – Slik blir Norge etter gjenåpningen

Begynner i år

Styringsrenten er trolig tilbake på nivået fra før koronakrisen, da den lå på 1,5 prosent. Siden mai i fjor har den vært på rekordlave 0 prosent. Prognosene til SSB tilsier at styringsrenten skal heves til 0,25 prosent i løpet av siste halvdel av 2021, for deretter øke gradvis til 1,5 prosent ved utgangen av 2024.

Denne renteøkningen er ifølge SSB litt større enn hva som forventes internasjonalt.

Får SSB rett, vil et boliglån på 2 millioner kroner medføre 30.000 kroner i større renteutgifter i året før skatt. Et typisk godt boliglån med flytende rente vil da ligge på ca. 3 prosent, mot om lag 1,5 prosent i dag. Snittrenten ligger på 1,75 prosent, og den kan altså stige til 3,25 prosent.

SSB er dermed den institusjonen som tror på de sterkeste renteøkningene fremover. Norges Bank kommer med nye rentesignaler i neste uke. Og det ligger fortsatt noen tøffe måneder foran oss.

Les også: DNB-økonomene har bestemt seg: – Den første renteøkningen kommer i år

Ekstremt krevende

– Norsk økonomi har vært gjennom et ekstremt krevende år. Aktiviteten har riktig nok tatt seg kraftig opp siden det dype fallet i fjor vår, men frem mot sommeren vil økonomien fremdeles gå på lavt gir, sier von Brasch. Men det er altså håp til våren.

– Når mange nok er vaksinert og tiltakene kan lettes på vil økonomien gire opp og aktiviteten skyte fart. Det tror vi vil skje til sommeren. For mange vil det likevel være en krevende situasjon også i årene som kommer, og det er ikke før i 2024 at økonomien vil være tilbake på et helt normalt nivå, fortsetter han.

Det er først mot slutten av 2024 at SSB venter at arbeidsledigheten er tilbake på det vi regner som et mer vanlig nivå.

Under har vi gjengitt de økonomiske anslagene til SSB for årene 2021-2024 (bruk zoom-effekt for å forstørre):

Les også: Nordea spår rentesjokk for nordmenn

To viktige forutsetninger

SSB har i sin seneste rapport lagt til grunn at mange tiltak kan lettes på fra sommeren. Det krever at vaksineringsprogrammet lykkes, og at koronasmitten reduseres.

– Hvis det blir behov for å opprettholde de inngripende tiltakene utover sommeren i år, vil det økonomiske tilbakeslaget vare lenger enn det våre beregninger nå viser, sier Thomas von Brasch.

Boligprisene har skutt i været med de rekordlave rentene. SSB anslår nå at boligprisene vil stige rundt 9 prosent som årsgjennomsnitt i 2021, som er en klar oppjustering av prognosen. Også her er det stor usikkerhet.

Utviklingen i inntekt, gjeld, befolkning, samt tilbudet av boliger og realrente, bestemmer i stor grad boligprisutviklingen. En moderat økning i boliglånsrentene litt frem i tid vil trolig dempe boligprisveksten, men SSB spår at boligprisene fortsetter å øke de nærmeste årene.

Overraskende høy

NHO var nylig ute og krevde reallønnsnedgang i år, at lønnsveksten skulle være lavere enn prisstigningen. SSB skriver at i kriseåret 2020 ble årslønnsveksten overraskende høy, 3,1 prosent.

I år venter byrået at årslønnsveksten å bli rundt 2,6 prosent, men med om lag tilsvarende nivå på inflasjonen. Det tilsier i så fall uendret reallønnsvekst. I 2023 og 2024 ventes reallønnsveksten å ta seg opp til i overkant av 1 prosent, i takt med innhentingen i norsk og internasjonal økonomi.

Arbeidsledigheten er blitt rekordhøy som følge av koronakrisen. Ifølge beregningene til SSB vil arbeidsledigheten bli 4,5 prosent i 2021. Men den skal ikkelenger ned enn til snaue 4 prosent i 2024. Til sammenlikning har arbeidsledigheten i gjennomsnitt på 2000-tallet vært på 3,7 prosent.

Bruker 3 prosent mer

Først mot slutten av 2021 eller i begynnelsen av 2022 vil det samlede forbruket være tilbake på nivået fra før koronakrisen rammet norsk økonomi. SSB tror at forbruket vil vokse med rundt 3 prosent som årlig gjennomsnitt i 2023 og 2024.

Når det gjelder kronen, legger SSB til grunn at den holder nivået fra begynnelsen av mars i år ut prognoseperioden, det vil si 2024. Det indikerer en euro rett over 10 kroner. SSB gir sjelden detaljerte valutaprognoser, i motsetning til meglerhusene.

De ferske prognosene til SSB forutsetter at Norges handelspartnere står overfor en kraftig og nært forestående oppgangskonjunktur. Hvis det oppstår virusmutasjoner som er immune overfor dagens vaksiner, kan det bety en smell både ute og hjemme.