Tirsdag morgen la Statistisk Sentralbyrå (SSB) sitt kvartalsvise nasjonalregnskap for tredje kvartal 2020. Situasjonen er langt unna normal, tross en sterk vekst på flere områder i september.

Handelsbanken og Norges Bank forventet før tallene ble lagt fram at norsk økonomi skulle ta seg opp med 5,2 prosent, etter fall på henholdvis 2,2 og 6,3 prosent gjennom 1. og 2. kvartal. SSB-fasiten stemmer på desimalen med forventningene:

Bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge steg 0,6 prosent i september, og i 3. kvartal endte veksten på 5,2 prosent. Aktivitetsnivået var fremdeles 2,7 prosent lavere i september enn i februar, viser SSB-tallene.

Les også: Event-topp etter krisepakke: - Høyre har fortsatt ikke gitt meg en god grunn til å beholde medlemskapet

Sterk vekst flatet ut

Etter et historisk brått fall i norsk økonomi i mars og april, tok aktiviteten seg opp de påfølgende månedene. Lettelser i smitteverntiltak ga sterk vekst i mai og juni.

Men den månedlige veksttakten avtok gjennom tredjekvartalet, viser nye tall fra statistikken Nasjonalregnskap.

- I september var noe over halvparten av fallet siden februar hentet inn, med et aktivitetsnivå knappe 3 prosent lavere enn før koronapandemien brøt ut. Den sterke veksten i 3. kvartal reflekterer denne gjeninnhentingen, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten, i en artikkel på SSBs nettsider.

Sterkest var veksten rett etter at de strengeste smitteverntiltakene ble lempet på, men denne effekten ble gradvis uttømt utover i kvartalet.

Les også: MDG vil øke skatter og avgifter med 32,5 milliarder

80.000 færre i jobb

Mange næringer hadde i september fortsatt betydelig lavere produksjon enn før pandemien rammet Norge.

- Det betyr at da smittetallene igjen begynte å øke i oktober og smitteverntiltakene ble strammet inn, var norsk økonomi fortsatt langt unna en normalsituasjon. Det var over 80.000 færre sysselsatte i 3. kvartal enn før pandemien traff landet i mars, sier Sletten.

Kanontall for olje og gass

Mange av de tjenestenæringene som hadde den bratteste nedgangen i mars og april, hadde også sterkeste gjeninnhenting i sommer og høst. Likevel hadde flere næringer fortsatt lavere aktivitet i september enn i februar.

Les også: Hvis pandemien har gjort oss til diktatur, så er det fordi Stortinget har valgt det selv

I næringer som industri og bygg og anlegg var produksjonen i september omtrent på nivå med i februar.

Den store oppturen har vært innen utvinning av råolje og naturgass. Der økte produksjonsvolumet nærmere 2 prosent i 3. kvartal og lå da rundt 5 prosent over nivået fra februar.

Gjennom månedene i 3. kvartal ble det produsert 55,2 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (MSm3 o.e.), som er vel 15 prosent over nivået i 3. kvartal 2019.

Kraftig forbruksvekst

Konsumet i husholdningene økte 1,6 prosent i september, som ga en samlet vekst på 9,6 prosent i 3. kvartal. Varekonsumet steg 6 prosent i 3. kvartal, og var om lag 10 prosent høyere enn i 4. kvartal 2019.

Tjenestekonsumet steg hele 12,4 prosent i 3. kvartal, som gjenspeiler gradvis lettelse i smitteverntiltakene gjennom sommeren. Men konsumet i husholdningene var i kvartalet likevel 6 prosent lavere enn i 4. kvartal 2019.