OSLO SPEKTRUM (Nettavisen): Onsdag fikk VGs lesere servert et intervju med statsministeren og finansministeren der de lovet å få ned strømprisene. Ifølge ingressen hadde de lagt en plan for å bedre tilfredsstille velgernes lommebøker.

Men skuffede lesere kunne lese at regjeringen ikke har noen ny plan for å få ned strømprisene.

– På kort sikt er det viktig å få løsninger for å få prisene ned, samtidig som vi ivaretar forsyningssikkerheten vår, sa Støre til VG uten å fortelle hva de løsningene faktisk er.

– Vi har satt ned en energikommisjon som skal levere sin innstilling i februar. Parallelt jobber vi med hvilke tiltak vi kan iverksette, la Trygve Slagsvold Vedum til.

Les også

Alarmrapport fra NVE og Statnett: – Det skaper økt usikkerhet

Se video av Støre som kommenterer Statnetts kraftige advarsel og muligheten for å koble folks strømpris vekk fra eksportprisene:

Krevende med norgespris

Ett av de hetest omtalte ryktene er, etter en Dagbladet-sak før jul, at regjeringen jobber med å frakoble strømprisen innad i Norge fra prisene på eksportmarkedet.

Men et slikt grep kan også ha negative følger. I hvert fall hvis man skal tro Statnett, som i et brev til regjeringen advarer mot å tukle med det de mener er den viktigste mekanismen for å redusere strømforbruket: Prisen.

Det fordi knapphet på strøm er den store driveren av høye strømpriser, og en høy pris presser ned forbruket i de timene når det virkelig kniper.

Les her: Statnett roper varsku til regjeringen: Melder om svært høye priser og mangel på strøm

«I perioder med knapphet vil kraftmarkedet sørge for et prisnivå som sikrer at mange nok aktører frivillig reduserer sitt forbruk, inntil balansen oppnås. Det er derfor viktig at markedet får fungere», skriver Statnett i brevet.

Nettavisen møter statsministeren på årskonferansen til Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) i Oslo spektrum torsdag. Vi konfronterer han med Statnetts varskubrev og spør om den ryktede norgesprisen.

– De påpeker noe veldig viktig. At kraft handler mye om «hva har du tilgjengelig og hva trenger du?» Forholdet mellom de to, sier Støre og fortsetter:

– Så du kan ikke bare politisk bestemme hva dette skal koste. Da kan du ende opp med store problemer med forsyningssikkerheten. Det vil jo være det verste, om vi kom i en situasjon der vi rett og slett går tom for kraft, og må begynne å rasjonere. Det vil vi ikke.

– Nå har vi fylt opp magasinene våre så vi kommer gjennom vinteren på en god måte. Så må det være et samarbeid med landene rundt oss. Det har vi vært avhengig av de siste tiårene, med stor trygghet for oss, og også gode fordeler for oss.

Les også

Norge skal bygge enormt med havvind – pris og konsekvenser er ukjent

– Men det snakkes om å frakoble prisområdene slik at vi får en egen pris i Norge. Vil det ikke fungere?

– Jeg hører at de forslagene fremmes. Jeg har ikke sett noen slike forslag til nå som er egnet til å gjennomføre uten videre. Her må vi ha mye mer utredning for å være trygge på hva vi gjør. Der er jeg enig med Statnett i at hvis du gjør endringer i et så stort og komplisert system så skal du være veldig trygg på hva du gjør, for å ikke ende opp med noe som er motsatt av det du vil.

Om dette betyr at Støre ønsker å innføre en egen norsk prissone med mindre prissmitte fra Europa, gitt at en utredning viser en vei han mener er farbar, eller ikke, er vanskelig å si.

Dersom regjeringen jobber med noe så sensitivt som sammensetningen av hele kraftmarkedet, er det svært begrenset hva de kan si offentlig før arbeidet nærmer seg ferdig.

Les også

Et år med full strømkrise: Dette er hva som skjedde

Kryptisk Støre: – Du får se

På spørsmål om saken i VG, og hva regjeringens plan egentlig er på kortere sikt, nevner Støre fastprisavtaler til næringslivet og å sikre fyllingsgraden. Så sier han følgende:

– Så skal vi se på hvordan kraftmarkedet også fungerer for meg og deg.

Statsministeren har ingen detaljer å røpe om hva regjeringen vurderer å gjøre med markedet for kraft.

– Den store planen er å produsere mer kraft, men det er på litt mellomlang sikt. På kortere sikt må vi sørge for at energimarkedet fungerer bedre.

– Hvordan skal dere sørge for det? Vil det komme noe nytt eller er det bare å få på plass fastpris?

– Fastpris er viktig. Så skal vi også se på strømmarkedet, så får du se i tiden som kommer, sier Støre kryptisk og legger til:

– Jeg tror både de forventingene vi har til kraftselskapene, men også strømselskapene som inngår avtaler med deg og meg, så kan vi stille krav om at de kontraktene veileder oss og ikke villeder oss. Sånn at vi inngår kontrakter vi kan leve med.

– Du hinter litt når du sier «du får se». Når får vi se?

Støre svarer først ved å nevne at regjeringen har bedt strømselskapene slutte med såkalte variable avtaler, som ikke gir strømstøtte og til tider har gitt forbrukere ekstremt høye strømregninger.

– Men hvis det viser seg at ikke det blir fulgt opp så må vi vurdere nye tiltak, slår Støre fast.