Entercash, et firma som har spesialisert seg på slike overføringer, saksøkte Kulturdepartementet og Landbruksdepartementet for å oppheve forbudet mot å formidle betaling av innsatser og gevinster fra pengespill som er ulovlige i Norge. Selskapet mente det ikke var hjemmel i loven for et slikt forbud, men tapte i tingretten.

Viktig dom

Dommen er viktig, fordi den tydeliggjør at det er ulovlig å overføre penger til og fra utenlandske spillselskaper som ikke har lov til å operere her i landet.

Dette styrker enerettsmodellen og vil ha stor betydning for over 120.000 personer som har et problematisk forhold til pengespill.

Men dommen er også viktig for dem som ikke har begynt å spille enda. Mange vet ikke at utenlandske aktører ikke har lov til å tilby spill i Norge. Myndighetene jobber med å øke informasjonen om dette, blant annet ved en advarsel når man prøver å gå inn på slike nettsider.

Norge er rollemodell

Inntil pop-up-en er på plass, vil betalingsformidlingsforbudet også fortelle dem som prøver seg for første gang, at spilling hos Malta-baserte selskap er høyrisiko - også økonomisk. Andre land ser allerede til Norge for inspirasjon for å verne om egen pengespillmodell. Denne dommen vil gjøre at interessen øker ytterligere.

Anke dommen

Norsk spillpolitikk, der vern om sårbare spillere settes foran økonomiske hensyn, har sterk støtte. De utenlandske selskapene jobber hardt politisk for å endre modellen, men utnytter også alle muligheter til å utfordre politikken gjennom jussen.

Det var bra Entercash ikke lyktes, selv om dommen sikkert vil bli anket. Vi vet allerede at det kommer senere rettsrunder. Selskapet mener betalingsformidlingsforbudet er i strid med EØS-retten, noe en senere rettssak vil ta stilling til. For Entercash er det ellers få lyspunkter i dommen.

I mellomtiden er det grunn til å gratulere Lotteritilsynet og departementene med en klar dom. Det er godt å se at myndighetene har hatt orden i sysakene når de har utarbeidet forskrifter, gjennomført kontroller og avdekket brudd på bestemmelsene. Rettssaken er i seg selv en påminnelse om hvor viktig det er.

Men fremfor alt er det grunn til å gratulere spilleavhengige i Norge og deres familier. Det ble ikke noen uthuling av forbudet mot spill som er ulovlige i Norge.