Nylig gjennomførte Avinor en konkurranse om banktjenester på 10 lufthavner i Norge. Etter at kontraktene ble tildelt, valgte imidlertid en av deltakerne i konkurransen å ta ut en midlertidig forføyning for Oslo Byfogdembete. Det betyr at Avinor ikke har adgang til å inngå kontrakt med de tildelte leverandørene i konkurransen. Den muligheten suspenderes til det tidspunkt retten har kommet frem til en kjennelse i saken.

- Vi beklager overfor de reisende, dette er selvsagt en situasjon vi skulle vært foruten, sier kommersiell direktør i Avinor, Joachim Lupnaav Johnsen, i en pressemelding.

For de reisende betyr dette at det fra og med 1. mai 2022, ikke vil være minibanker i drift på Oslo lufthavn og Bergen lufthavn.

- En uheldig virkning av forføyningssaken er at Oslo og Bergen vil stå uten banktjenester frem til resultatet av forføyningssaken foreligger. Avinor har vurdert midlertidige løsninger som sikrer et banktilbud til de reisende for en kortere periode, men av flere grunner har ikke Avinor kunnet inngå en slik avtale direkte med en leverandør, forteller Lupnaav Johnsen.

Les også: Minibank utbetalte for mye penger - politiet måtte holde vakt

Avinor presiserer at DNB, som har hatt ansvar for bankvirksomheten frem til 1. mai 2022, ikke er en part i denne saken. Saken skal opp for retten 10. mai.