Norske forbrukere betaler i gjennomsnitt regningene etter 22 dager og er dermed blant de raskeste betalerne i Europa. Italienerne venter derimot i 2,5 måned før de gjør opp for seg.

Intrum Justitia har siden 2004 gjennomført undersøkelsen European Payment Index (EPI) blant titusenvis av bedrifter over hele Europa. Årets undersøkelse viser at norske forbrukere befester sin posisjon blant Europas raskeste betalere. I snitt betaler vi regningene etter 22 dager.

Ettersom de gjennomsnittlige betalingsvilkårene for forbrukere i Norge er 15 dager, er betalingene i snitt 7 dager forsinket.

Store variasjoner
Vi er klart foran svenskene og danskene og blir bare forbigått av finnene og estlenderne, som betaler regningene etter henholdsvis 15 og 17 dager.

- Det er store variasjoner i betalingsbetingelsene fra land til land. Mens det i Norge er tradisjon for at fakturaen skal betales i løpet av et par uker, er det i en del sydeuropeiske land vanlig med mye lengre frister, sier administrerende direktør Reidun Korsnes i Intrum Justitia.

Italienske forbrukere, som er de tregeste betalerne i Europa, har gjennomsnittlige betalingsbetingelser på 45 dager. Når de i tillegg drøyer betalingene med ytterligere 29 dager, blir den gjennomsnittlige betalingstiden på 74 dager, eller ca. 2,5 måned.

Kulturforskjeller
For norske eksportbedrifter kan betalingsvanene i enkelte europeiske land være utfordrende. Mens en norsk virksomhet som selger varer eller tjenester til innenlandske bedriftskunder i snitt får betalt etter 33 dager, må en eksportbedrift med tilsvarende italienske kunder vente i 96 dager på oppgjør. I Tyrkia er gjennomsnittlig betalingstid for samme kunder på hele 110 dager.

- På grunn av de store kulturforskjellene er det viktig å ta forholdsregler for å sikre at pengene kommer på konto. I tillegg til at kunder i mange land er trege med å gjøre opp for seg, er det også mange bedrifter som ikke får oppgjør i det hele tatt, sier Korsnes.

Økonomisk nedtur
Intrum-lederen påpeker at den økonomiske nedturen i flere europeiske land gjør det nødvendig å være mer på vakt enn noen gang.

- Undersøkelsen vår viser at betalingsrisikoen i enkelte land har økt betydelig. Derfor er det avgjørende å utforme en god kontrakt der betalingsbetingelsene blir grundig spesifisert. I tillegg bør man følge nøye med på om betalingsmønsteret til kunden endrer seg, sier hun.

Fordi bankene rundt om i Europa har strammet inn på utlånssiden, er utenlandske bedrifter nødt til å se etter alternative finansieringskilder. For mange av dem blir det naturlig å drøye betalingene til leverandørene. Da kan de rett og slett bruke norske eksportbedrifter som bank.

Offentlige tregest
I Norge er det offentlig sektor som er tregest med å betale regningene. De betaler i gjennomsnitt etter 34 dager, mens forbrukerne altså betaler etter 22 dager.

- Mange opplever nok dette som et paradoks, for offentlige myndigheter er veldig påpasselige med at skatter og avgifter betales i tide, påpeker hun.

Innenfor sin kategori er imidlertid norske offentlige virksomheter blant de flinkeste i Europa. I Italia drøyer disse virksomhetene i gjennomsnitt 170 dager før de gjør opp for seg. Det er nesten et halvt år!

Også Hellas, Spania og Portugal har gjennomsnittlige betalingstider på langt over 100 dager.