Equinor har lenge hatt planer om å bygge verdens største havvindpark, Hywind Tampen, for å delvis elektrifisere oljefeltene Snorre og Gullfaks. Parken ville bestått av 11 flytende havvindmøller, som til sammen ville hatt en effekt på 88 MW.

- Det er stor vilje i selskapet til å få det til, men vi trenger hjelp. Hywind Tampen vil kunne bidra til å skalere opp nye løsninger og ny teknologi, noe som kan bidra til at kostnadene går mest mulig ned, sa Equinor-sjef Eldar Sætre til Nettavisen Økonomi i mars.

I motsetning til bunnfaste installasjoner, der turbinene står på havbunnen, skal Hywind Tampen flyte ved hjelp av flytende betongunderstell.

Torsdag kalte Enova inn til pressekonferanse i Oslo. På deltakerlisten stod blant andre statsminister Erna Solberg (H), klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og Pål Eitrheim, konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor.

Enova har aldri gitt større støtte til et enkeltprosjekt enn 1,55 milliarder - men skriver i en pressemelding at Equinor og partnerne får hele 2,3 milliarder kroner i statsstøtte.

- Både Norge og verden vil trenge mer fornybar kraft i den store omstillingen vi skal gjennom. Flytende havvind kan bli en enorm energiressurs om vi lykkes i å redusere kostnadene slik at flytende vind på sikt blir konkurransedyktig med andre energikilder. Da trenger vi prosjekter som Hywind Tampen, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova om vedtaket i en pressemelding.

Søkte om 2,5 milliarder

Allerede torsdag morgen meldte Teknisk Ukeblad at Equinor vil få flere hundre millioner kroner av staten for å bygge ut havvindparken. Equinor hadde i utgangspunktet søkt om 2,5 milliarder kroner i støtte. Ifølge Equinor koster Hywind Tampen 5 milliarder kroner å bygge ut - men selskapet har foreløpig ikke tatt en endelig investeringsbeslutning. Prosjektstart er planlagt til 2022.

- Det er mange hav og kystlinjer i verden, og for oss er havvind nærliggende å satse på fordi det på mange måter likner på kompetansen vi allerede besitter. Det likner på olje og gass i det mekaniske og det ingeniørfaglige, sa Sætre til Nettavisen Økonomi i mars.

Ifølge en analyse fra Multiconsult, vil Equinors Hywind Tampen alene kunne gi arbeidsplasser tilsvarende 1.550-3.000 årsverk i norsk næringsliv. Størsteparten vil komme i utbyggingsfasen. Avhengig av hvor store markedsandeler norske bedrifter tar, vil en potensiell etablering av flytende havvind på 1 gigawatt i Norge kunne gi 8.000-15.000 årsverk til og med 2030. Ringvirkningene vil kunne gi bidrag til BNP på mellom 9,4 og 17,6 milliarder kroner.

– Støtten partnerskapet får på Hywind Tampen-prosjektet demonstrerer norske myndigheters vilje til å utvikle flytende havvind og fornybar energiforsyning. Med denne støtten har vi tatt et viktig steg videre for å kunne realisere prosjektet. Nå blir det opp til partnerskapet å modne prosjektet videre til en endelig investeringsbeslutning i løpet av høsten, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor.

Skal sammenstilles i Sogn og Fjordane

I 2017 åpnet verdens første flytende vindpark i Skottland - Hywind Scotland. Den var det også Equinor som stod bak. Vindparken består av fem vindturbiner på til sammen 30 MW, og kan brukes på havdyp på opp mot 800 meter.

- Dette åpner muligheter i områder som hittil ikke har vært tilgjengelig for havvind. Erfaringene fra Hywind Scotland vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft. Gjennom myndighetens støtte til å utvikle Hywind Scotland-prosjektet er Storbritannia og Skottland nå i front innen utviklingen av denne spennende nye teknologien, sa Equinor-topp Irene Rummelhoff da.

I februar vant Gulen Industrihamn kampen om å få bygge vindturbinene til Hywind Tampen, dersom Equinor beslutter å gå videre med prosjektet. I motsetning til havvindparken i Skottland, vil Hywind Tampen i Nordsjøen ha understell av betong, og ikke stål, ettersom betong er billigere.

Les mer: Oljefondet tjente 256 milliarder