Det er ikke bare matvarene som skal koste mindre hos REMA 1000. Nå har matvarekjeden satt seg som mål å få lavere strømkostnader også, og har fått støtte på 58 millioner fra ENOVA. Til sammen skal det brukes 338 millioner kroner i lavpriskjeden for å redusere strømbruken. Det skriver Reitangruppen i en pressemelding mandag.

- Dette er et “morsomt og lønnsomt” samarbeidsprosjekt med Enova. I løpet av fire år ønsker vi å redusere energibruket med 25 prosent i butikkene. I rene tall betyr det en reduksjon på til sammen 73 GWh – og 53 millioner mindre i energikostnader. Vi skal spare både miljøet og penger, forteller administrerende direktør for REMA 1000, Ole Robert Reitan.

Skal bruke 338 millioner
REMA 1000 er storforbruker av energi. På ett år går det med 286 GWh i driften av REMA 1000, inkludert REMA Distribusjon. Dette betyr en energikostnad på drøye 210 millioner kroner i året. REMA 1000 selv skal bruke 280 millioner i arbeidet med reduksjon av energibruk, ENOVA bidrar med 58 millioner.

- Enova er glad for at REMA 1000 har høye ambisjoner for å redusere energibruken i sine butikker. REMA 1000 sin innsparing på 73 GWh tilsvarer energibruken til om lag 3 650 husholdninger. Det er et betydelig potensial for energiomlegging i dagligvarebransjen og effektivisering er bra både for miljøet og for lommeboka, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Lønnsomt for kjøpmennene
REMA 1000 har hatt fokus på energibruk siden oppstarten i 1979. Energibruket er blant de større kostnadene i en butikk, og disse kan påvirkes. Tidlig i 2000 startet kjeden sitt første store enøkprosjekt. Både kjøpmenn og kjede er med i prosjektene.

– Å satse på energieffektivisering betyr å se muligheter – for miljøet, men også for lønnsomheten i hver enkelt butikk. Vi investerer nå i mye nytt utstyr, samt energieffektiviserer mye av det etablerte utstyret. Vi setter lokk på frysere, dører på kjøledisker, fornyer ventilasjonsanlegg og kjøleanlegg, skifte ut lysarmaturer i butikklokaler og etablerer styringssystemer som overvåker og styrer strømbruken. I tillegg forsøker vi å gjenbruke all overskuddsvarme fra kjøle- og fryseanlegg, sier Ole Robert Reitan.

Store miljøambisjoner
«Alle» har et forhold til REMA 1000. Med litt over 500 butikker over hele landet – og en halv million kunder hver dag, er matvarekjeden en synlig aktør i det norske markedet. REMA 1000 har store ambisjoner for å drifte så miljøeffektivt som mulig.

- Vi kartlegger energibruk, utslipp av klimagasser, avfallshåndtering samt hvilke produkter vi har innenfor økologi. Målsetningen er å unngå å sløse med de ressursene vi forvalter og sikre at vi har de produktene forbrukerne forventer å finne i butikkene. For nybygg stiller vi krav om riktig energiklasse, avslutter Ole Robert Reitan.

Fakta om REMA 1000 Norge
Antall butikker: 505, som besøkes av 500.000 kunder hver dag

Omsetning (2011): 30,6 milliarder kroner

Antall kvadratmeter: 600.000 kvm butikkareal, 110.000 kvm lagerlokaler

Energibruk pr. år: 286 GWh per år

Årlige energikostnader: 210 millioner kroner

Samlet innsparingsmål innen fire år: 25 % prosent reduksjon i det totale energibruket

LES OGSÅ: