Det statlige direktoratet med ansvar for digitalisering Difi la mandag frem et strategidokument med sikte på å spare inn på statens pengebruk på reiser.

Totalt viser deres gjennomgang at staten bruker 2,4 milliarder kroner årlig på reiser. Dette går i all hovedsak gjennom fly-, overnatting- og leiebilavtaler.

Det er gjennom disse avtalene Difi har funnet 300 millioner kroner som kan spares inn gjennom bedre avtaler, digitalisering og bedre håndhevelse av reglene.

«Prosjektet har identifisert et årlig gevinstpotensial knyttet til direkte besparelser på ca MNOK 300 av totalt estimert reiseforbruk på 2,4 MRD NOK. Disse besparelsene er primært knyttet til flyavtaler, overnatting og leiebil. Det totale gevinstpotensialet er trolig betydelig større» skriver direktoratet.

Statens innkjøpssenter organiserer store avtaler for staten med en rekke leverandører. Spesielt påpeker Difi at det kan hentes inn mye ved økt digitalisering og bruk av digitale løsninger.

Direktoratet mener også at staten ofte har dobbelt opp med avtaler, noe som fører til dårligere betingelser. De mener dermed Statens innkjøpssenter bør organisere alle avtalene under ett, og forhandle bedre betingelser.