Gå til sidens hovedinnhold

Staten selger praktgård i Norges Toscana

Landbruks- og matdepartementet selger tradisjonsrike Staur gård på Stange i Hedmark, i det som kalles det flotteste landbruksområdet i Norge.

Prisantydningen for prakteiendommen er satt til hele 44 millioner kroner, som trolig er soleklar ny rekord i området. Vi snakker om området i vesthellingen til Mjøsa i Stange kommune, i Vestbygda. Det tar ca. 80 minutter med bil til Oslo, 10 minutter til Hamar.

Dette området omtales ofte som «Norges Toscana» for sitt bølgende landskap. Men her finner naturelskere også smale landeveier og gressende dyr på grønne enger. På 1100-tallet foregikk det en rydning av områdene mellom Hamar og Tangen. Nærområdet har røtter tilbake til vikingtiden.

I dag ligger ifølge en salgannonse storgårdene i rekke og rad i disse områdene, som Staur gård. Men nå har altså Landbruks- og matdepartementet besluttet å selge gården, som ifølge Wikipedia ble fredet ved forskrift i 2013.

I videoen kan du se en oversikt over eiendommen. Nettavisen poengterer at dette er en salgsvideo for eiendommen.

Konge og regjering

Eiendommen er i dag en forsøksgård, kombinert med gjestegårdsvirksomhet. Gjestegårdsvirksomheten på gården opphører i disse dager, mens det fremdeles er leiekontrakter tilhørende forsøksdelen.

Både tidligere statsministere og Kongen har overnattet i bygningen. Gjestegården ble tidligere benyttet av regjeringen til regjeringskonferanser.

Departementet mener næringsdriften fra gårdsbruket har et langt større inntektsmuligheter enn tradisjonell gårdsdrift. Det er mulig å utvide kapasiteten på gjestegårdsvirksomhet ytterligere, dette blir opp til den nye eieren.

115 meter låve

Eiendommen med dyrket mark består av totalt 986 mål, hvorav 58 mål med beite og ca. 1,5 kilometer strandlinje på Mjøsas østside.

I bygningsmassen på totalt 7500 kvadratmeter er det en låvebygning på hele 115 meter og en hovedbygning med et bruttoareal på 1162 kvadratmeter. Denne hovedbygningen ble gjenreist i 1952.

Hovedbygningen er gjennom mange år benyttet i forbindelse med gjestegårdsvirksomheten og representasjon.

De øvrige bygningene på tunet består av bestyrerbolig, stabbur, driftsbygning/låve, konferanselåven, forsøkslåven, vognskjulet og vognpaviljongen.

250 år gammel

Bestyrerboligen ble oppført så langt tilbake som i 1770 og var gårdens opprinnelige hovedbygning. Bygningen har fungert som bolig for gårdsbestyreren, men har de senere år inngått i gjestegårdsvirksomheten i likhet med hovedbygningen, stabburet og konferanselåven.

Konferanselåven og Forsøkslåven ble oppført i henholdsvis 1975 og 1969, og ligger syd på eiendommen noen meter utenfor gårdens indre tun.

Kommentarer til denne saken