Gå til sidens hovedinnhold

Staten verner om arbeidsplassen til 18.000 frisører - uten å gi ansatte i flyselskap den samme tryggheten

I enhver krise er det en mulighet - hvis man griper den.

Av Stig Patey, kaptein i Norwegian

USA gir nå solid økonomisk støtte for å posisjonere amerikanske flyselskap gjennom koronakrisen, en uforskyldt krise langt større en noen annen krise luftfarten har opplevd.

I Skandinavia ser vi at støtte til skandinaviske flyselskap varierer fra land til land, tilsynelatende uten koordinering og uten tiltak som monner.

Vanskelig å forstå logikken

I Norge gis koronarammede bedrifter, som stengte frisørsalonger, kompensasjon på opptil 90 prosent av faste utgifter, men i denne ordningen er «flyselskap unntatt». Det er vanskelig å forstå logikken i at Staten verner om arbeidsplassen til cirka 18.000 frisører uten å gi ansatte i flyselskap den samme tryggheten.

Les også: Norwegian: Pilot- og kabinselskapene begjærer seg konkurs

De nordiske landene har gjennom Helsingforsavtalen og Nordisk Ministerråd et nært samarbeid. I avtalen fremheves økonomiske forhold, arbeidsliv, samferdsel, miljøvern og konjunkturtiltak. I mer enn 60 år har dette samarbeidet skapt suksesshistorier, fjernet grenser og lagt til rette for næringsliv og ett felles arbeidsmarked i Norden.

Visjonen er at Norden innen 2030 skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region. Her skal det ikke bety noe om hovedkontoret ligger i Luleå eller i Oslo.

Samarbeid skapte storhet

Dette nordiske samarbeidet skjøt for alvor fart da landene skulle reise seg etter andre verdenskrig. Blant de viktigste samarbeidstiltakene man ble enig om i denne tiden var Nordisk Råd og etableringen av flyselskapet SAS (1946). SAS ble selve ikonet på en felles dugnad mellom de skandinaviske landene. Hvert land var knøttlite i folketall, men sammen var de likevel sterke nok til å stable sammen et flyselskap som kunne hevde seg internasjonalt, selv uten oljepenger.

Les også: Ny massiv redningsplan for Norwegian

SAS ekspanderte raskt og betjente Los Angeles allerede i 1954. I 1956 fikk SAS enerett på å fly over Sibir til Asia, en avtale som fortsatt blokkerer Norwegian fra å gjøre det samme. Det er ingen tvil om at SAS fikk en «flying start» med støtte fra tre land.

Vår etterkrigstid

Spoler vi frem til dagens koronakrise kan dette bli vår etterkrigstid. Her bør myndighetene snarest etablere en felles nordisk strategi for å sikre luftfarten på like premisser for alle aktører. Dette er avgjørende for å sikre arbeidsplasser, verdiskapning og sørge for at vår region kan påta seg kapteinsrollen i det grønne skiftet i luftfarten.

Menon Economics har regnet ut at den samfunnsøkonomiske verdien av å redde Norwegian i forhold til arbeidsplasser og meromsetning i norsk næringsliv er på mangfoldige milliarder kroner årlig. Avinor og Innovasjon Norge har også vist til samfunnsnytten luftfarten har.

Klar for det grønne skiftet

I tillegg er Norwegian gjentatte ganger blitt kåret av The International Council on Clean Transportation (ICCT) til det mest miljøvennlige flyselskapet over Atlanteren, og er det aller første flyselskapet i verden som har signert FNs program for klimatiltak og forpliktet seg til å bli klimanøytralt innen 2050. I samme kåring finner vi amerikanske og britiske selskap på bunn av listen.

Nettavisen Pluss: Investere i bolig? Ekspertene er ikke i tvil om hvilke Oslo-områder du bør gå for

Det er estimert at Norwegians lavkostmodell med miljøvennlige fly sparer samfunnet globalt for 1,7 millioner tonn CO2 per år, sammenliknet mot industrigjennomsnittet i 2019 (ICCT og ICAO). Denne besparelsen for miljøet tilsvarer mer enn tre ganger av all svensk innenriks luftfart, og nytteverdien kan verdsettes til over en milliard kroner årlig om man legger prisen på karbonfangst til grunn.

Musikk i politiske ører

Dette bør være musikk i ørene til nordiske politikere som nylig la visjonen for det nordiske samarbeidet om å nå FNs bærekraftsmål. Luftfarten er global, så å sikre en grønn nordisk luftfart som opererer internasjonalt er god klimapolitikk. Alternativet er at andre langt mer forurensende aktører tar over.

Gunnar Stavrum: Tangen-ansettelsen en suppe av grådighet og dårlig dømmekraft

Nordiske tiltak som sikrer Norwegian gjennom koronakrisen, vil derfor være i tråd med visjonen for samarbeid i Norden og samfunnsøkonomisk lønnsomt også i et miljøperspektiv.

Grønne fly koster

Grunnen til at koronakrisen rammer Norwegian og andre miljøvennlige flyselskap ekstra hardt er at splitter nye miljøvennlige fly koster 5-10 ganger mer og dermed er tilsvarende dyrere å parkere enn eldre fly.

Resultatet kan bli at de selskapene som har satset aller mest kapital på det «grønne» skiftet til miljøvennlig luftfart, rammes hardest i en krise ingen kunne ta høyde for, der myndighetene i realiteten har gitt selskapene «flyforbud».

Alle eller ingen

På dette grunnlaget er det rimelig å forvente at myndighetene i Norden sørger for å sikre luftfarten gjennom denne ekstraordinære krisen, og ikke bare selektivt støtter selskap de selv har en eierandel i.

Les også: Innvandrere og norskkunnskaper: Alle er enige med Jan Bøhler. Unntatt hans eget parti

Etterkrigstiden har vist at felles interesser i Norden løses best sammen. For de skandinaviske flyselskapene, som skaper verdier i alle land, bør det ikke være relevant for statlig støtte hvor hovedkontoret ligger.

Kommentarer til denne saken