Saken oppdateres med kommentarer fra Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen.

LYSAKER (Nettavisen): Statkraft opplyser i en børsmelding torsdag morgen at de totale inntektene i andre kvartal utgjorde 25,9 milliarder kroner, opp fra 15,8 milliarder i samme periode i fjor. Men innkjøpskostnadene til levering av kraft i fremtiden har i perioden økt med nesten 11 milliarder kroner til 17 milliarder.

Statkraft har de senere årene normalt operert i et marked der de faste strømprisene er lavere enn prisene fremover. Men disse fremtidige strømprisene økte kraftig i andre kvartal, som ga Statkraft en smell på hele 8,7 milliarder kroner. Dette er en ren regnskapsmessig smell og har ingenting med den underliggende driften å gjøre.

Regnskapsreglene er slik at Statkraft må bokføre tap her når de har forhåndssolgt kraft som ikke faller under helt spesielle regler som kalles sikringsbokføring, normalt forhåndssalg.

Les også: Reagerer på Støres strømutspill: – Burde ha større ydmykhet

Tar det store tapet nå

– Hvis kraftprisene stiger etter at vi har gjort vårt salg, må vi føre hele forskjellen som tap for alle de kvartalene eller den kontraktsperioden det gjelder for. Vi må ta det summerte tapet i de kvartalene prisøkningen gjelder for.

– Hvis strømprisene skulle falle fremover, blir det reversering på dette tapet. Men selv om strømprisene ikke faller, blir det likevel tilbakeføringer på den avsetningen Statkraft gjorde først,. Alt blir til null uansett, sier Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen til Nettavisen.

– Det er en ekstraordinær situasjon i markedet. Vi har høye inntekter, men tap på grunn av sikring av kontrakter, sa han på en presse- og analytikerkonferanse torsdag morgen.

Overskuddet før skatt har til tross for de rekordhøye strømprisene derfor falt fra 5,13 milliarder i andre kvartal 2021 til 2,67 milliarder kroner i samme kvartal i år. Statkraft gikk dermed på et underskudd i andre kvartal på 1,2 milliarder kroner etter skatt, mot et overskudd på 2,4 milliarder i tilsvarende kvartal i fjor.

Les også: Lompebakeri frykter de skyhøye strømprisene: – Da er det kroken på døren

Enorme svingninger

Statkraft skriver i børsmeldingen at andre kvartal var preget av unormalt høye svingninger i markedet, høyere energipriser, men også bekymringer om tilførselen som følge av mangel på gass fra Russland.

– Kombinasjonen av tørt vær og større for rasjonering av gass til vinteren i Europa, spesielt i Tyskland, har økt verdien av Statkrafts vannverdier.

– Betydningen av å spare vann for den kommende vinteren er økende og har resultert i lavere norsk vannkraftproduksjon i andre kvartal, sier Rynning-Tønnesen i børsmeldingen.

Fyllingsgraden i vannmagasinene i Sør-Norge nå er på bare to tredjedeler av de normale nivåene for årstiden. Statkraft-sjefen mener vi vil se større svingninger i strømprisene fremover enn det som er vanlig.

Les også: Statkraft frykter strømkrise i vinter

Reddes av første kvartal

Etter seks måneders drift har den statlige kraftprodusenten tjent 22 milliarder, mot 13,4 milliarder i første halvår av 2021.

I første kvartal hadde Statkraft totale inntekter på 41,2 milliarder kroner og et overskudd før skatt på 19,3 milliarder. Til sammenlikning var overskuddet i første kvartal 2021 på 8,3 milliarder, som igjen illustrerer virkningen av de rekordhøye strømprisene.

I første kvartal produserte Statkraft 18,1 TWH med kraft, 18 milliarder kWh. Norge brukte i fjor 139,5 TWh, som var drøyt 4 prosent mer enn i 2020.

Statkraft er heleid av den norske stat og er Europas største produsent av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, gasskraft, fjernvarme og solkraft. Ambisjonen er å være den største produsenten av vannkraft i Europa.

I tillegg skal Statkraft levere 4 gigawatt med energi fra sol- og vindkraft i 2025.