Det er de skyhøye strømprisene som gjør at Statkraft tjener rått. Motstykket er altså at husholdninger og bedrifter får rekordhøye strømregninger.

Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen i årets tre første måneder var 109 EUR/MWh, mot 42 EUR/MWh i samme kvartal i 2021. Omgjort til kWh betyr det at 1 kilowattime kostet drøyt 1,10 kroner i årets tre første måneder mot 43 øre i første kvartal i fjor. Men dette er prisen for proffene.

Den prisen husholdningene og bedriftene i sør må ut med, ligger godt over dette. I Sør-Norge har prisen for 1 kWh ligget på over 2 kroner i vinter.

Les også: Varsler knallharde krav til strømbransjen: - Altfor mange betaler mer enn de må

Mer enn dobling

De høye strømprisene gjør at brutto inntekter for Statkraft økte fra 18,1 milliarder kroner i første kvartal 2021 til 41,8 milliarder i samme periode i år. Resultatet etter skatt steg fra 4,8 milliarder kroner til rekordhøye 11,4 milliarder.

Forbedringen var ifølge en børsmelding onsdag drevet av betydelig høyere nordiske kraftpriser.

Underliggende driftsresultat i årets tre første måneder var 18 milliarder kroner, en økning på 10,7 milliarder kroner sammenlignet med første kvartal i fjor. For alle de viktige resultatstørrelsene er det mer enn en dobling fra første kvartal 2021.

Les også: Svenskene tjener rått på sørnorske strømkunder: – Det overrasket meg da jeg regnet på tallene

Stram markedssituasjon

- Statkraft oppnådde et sterkt resultat i første kvartal, drevet av høyere nordiske kraftpriser og et solid bidrag fra våre markedsaktiviteter. Russlands invasjon av Ukraina har ført til menneskelige tragedier og usikkerhet rundt tilgang på energi.

- Krigen har også påvirket en allerede stram markedssituasjon og ført til økt usikkerhet og volatilitet. De høye kraftprisene er krevende for mange konsumenter, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft i børsmeldingen.

Statkraft-sjefen mener det nå er presserende å redusere Europas avhengighet av russisk energi. De økende klimautfordringene krever et høyere tempo i investeringer i fornybar energi.

Les også: Gi kraftmilliardene tilbake til folket

Lavere produksjon

Samlet kraftproduksjon i første kvartal var 18,5 TWh - 18,5 milliarder kilowattimer - og det er 2,1 TWh lavere enn i første kvartal i fjor. Nedgangen skyldes ifølge Statkraft primært norsk vannkraft og tysk gasskraft. Men kraftproduksjonen særlig i Sør- Norge økte mot slutten av kvartalet.

Statkraft vil nå prioritere høyt å reinvestere i den nordiske vannkraftporteføljen. Det er store rehabiliteringsprosjekter er i gang. De årlige reinvesteringene på to milliarder kroner skal ifølge selskapet sikre en pålitelig kraftproduksjon i mange år fremover.