I et brev til Olje- og energidepartementet (OED) i desember advarte Statnett om at den norske energibalansen vil bli negativ allerede i 2027, skriver avisen Fremover.

Det var EnergiWatch som først omtalte saken.

Ifølge Statnett kan det føre til perioder med veldig høye strømpriser og behov for utkoblinger dersom Norge ikke øker kraftproduksjonen.

– De lave kraftprisene i nord i dag vil ikke vedvare med en stor forbruksøkning i området, uten at det også parallelt kommer ny kraftproduksjon, står det å lese i brevet fra Statnett til departementet.

I tillegg ønsker Statnett at regelverket for leveringsplikt blir revurdert. I dag er loven slik at nye aktører har rett til tilknytning og adgang på elektrisitet fra Statnett uten ugrunnet opphold, blant annet de nye industrisatsingene i nord.

– Bestemmelsen om tilknytningsplikt ble etablert i en annen tid, med kraftoverskudd og relativt begrensede planer om ny kraftbasert virksomhet. Situasjonen er nå snudd på hodet, med et energioverskudd som reduseres raskt, og få planer om ny kraftproduksjon.

(©NTB)