Gå til sidens hovedinnhold

Statoil har svidd av 12 operabygg

Siden Mongstad-skandalen og fram til i dag, har staten gått glipp av et beløp tilsvarende 12 råflotte operabygg, 400 nye skoler eller 25.000 omsorgsboliger i forbindelse med Statoils utbyggingsprosjekter.

Fredag ble det klart at Statoil er rammet av en ny milliardoverskridelse. Snøhvit-utbyggingen utenfor kysten av Finnmark ser nå ut til å bli 11,8 milliarder kroner dyrere enn opprinnelig anslått.

Sum: 47 milliarder
Snøhvit-sprekken kommer på toppen av en lang rekke andre budsjettsprekker på Statoils utbyggingsprosjekter. Omregnet til dagens kroneverdi, summerer overskridelsene seg til intet mindre enn 47 milliarder kroner.

Inkludert i summen er overskridelsene i forbindelse med byggingen av Mongstad-raffineriet på 80-tallet, som ble dobbelt så dyr som budsjettert. Budsjettsprekken ble til slutt på 8,5 milliarder 2004-kroner, og kostet daværende konsernsjef Arve Johnsen jobben.

12 år seinere var det Harald Norviks tur til å ta sin hatt og gå etter gigant-sprekken på Åsgard-feltet. I dagens penger var budsjettsprekken på svimlende 19 milliarder kroner.

Mange budsjettsprekker
I mellomtida hadde Statoil ledet prosjekter hvor budsjettet sprakk med 6-7 milliarder kroner. Utbyggingen av Gullfaks-satelittene, utvidelsen av gassbehandlingsanlegget på Kårstø samt utvidelsene av det danske raffineriet Kalundborg er inkludert i denne summen.

På toppen kommer overskridelser på mellom 1 og 2 milliarder på Kristin-feltet, som Statoil informerte om tidligere i år.

Statoil er riktignok ikke det eneste oljeselskapet på norsk sokkel som har skutt langt over budsjettmålet de siste 15-20 årene, men flere uavhengige rapporter har konkludert med at det er Statoil som har flest svin på skogen.

Staten betaler regningen
På grunn av skattereglene og statens direkte eierskap i oljevirksomheten, er det staten som blir sittende med mesteparten av regningen når oljebudsjettene sprekker. I tillegg må staten belage seg på mindre utbytte fra Statoil når selskapets overskudd krymper som følge av kostnadsoverskridelser.

I sum er det ikke urimelig å anta at staten direkte og indirekte må dekke rundt 40 av de 47 milliardene som Statoil har overskredet budsjettene med. Disse pengene kunne alternativt vært brukt til å bygge en opera tilsvarende den som nå er under oppføring i Bjørvika i 11 norske byer.

Statsministerkåk til 160 småkonger
Ombyggingen av statsministerboligen i Parkveien i Oslo vil koste cirka en kvart milliard. De 40 milliardene som staten har tapt på Statoils prosjekter, ville holdt til å bygge en tilsvarende bolig for 160 av landets ordførere.

Hadde staten i stedet ønsket å rive nedslitte skolebygninger og erstatte dem med nye, hadde det blitt rundt regnet en ny skole til hver eneste kommune rundt omkring i landet.

Alternativt kunne staten brukt pengene på å bygge 25.000 omsorgsboliger til drøyt halvannen million per stykk. Snøhvit-overskridelsene ville alene holdt til å bygge en hel by av omsorgsboliger, nærmere bestemt 7.375 stykker.

Reklame

Black Week: De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget