Det er forskjell på folk og stor jubel blant de ansatte i Statens vegvesen.

Den nyansatte toppsjefen, veidirektør Ingrid Dahl Hovland, ligger godt an til å bli årets julenisse: De rundt 4.600 ansatte får 5.000 kroner hver i julegratiale.

- Julegaven er en anerkjennelse for at våre ansatte over lang tid har hatt en krevende jobbsituasjon med store omstillingsprosesser og krav til effektivisering. Dette har igjen økt arbeidspresset. Samtidig har mange hatt en usikker jobbsituasjon. På toppen av de hele kom koronapandemien som har krevd mye av våre ansatte, sier pressesjef Kjell Solem i Statens vegvesen.

Rundt 23 millioner kroner bruker statsetaten på julegavene som kom som julekvelden på kjerringa for de ansatte. Bakgrunnen er altså omstilling, krav til effektivisering, arbeidspress, usikker jobbsituasjon og koronapandemi.

Nå er det jo ikke veidirektør Ingrid Dahl Hovland personlig som tar regningen. Den går til landets skattebetalere - blant dem de snaut 200.000 som nå er meldt arbeidsledige hos NAV, mange av dem med usikker jobb etter koronapandemien.

Så vil Statens vegvesen svare at dette går innenfor etatens økonomiske rammer, og det er jo fint (selv om noen vil peke på at de 23 millionene kunne vært omdisponert til veivedlikehold, fotgjengerfelt eller noe annet som veivesenet driver med).

Det er ikke min mening å rakke ned på de ansatte i Statens vegvesen. De har sikkert tøffe dager og fortjener hver krone. Men det gjør også de hundretusener av privatansatte som nå opplever at jobben deres blir utrygg på grunn av politisk bestemt koronanedstengning.

Nyheten leses sikkert også med interesse hos landets minstepensjonister som nylig fikk glede av årets pensjonsoppgjør på 0,75 prosent. I kroner og øre ble minstepensjonen økt fra 202.818 til 204.690 kroner. Det er 1.872 kroner i året, og altså drøyt en tredel av julegaven til de veivesenansatte.

Til gjengjeld får minstepensjonistene sin gave spredt utover i året, med 156 kroner mer å rutte med i måneden.

Det er selvsagt smålig å ironisere over statlige julegaver, og grunnprinsippet er greit nok: I stedet for varige lønnsøkninger velger arbeidsgiver å betale en engangsbonus i år hvor det har vært tøffe forhold eller spesielt gode resultater.

Men det illustrerer en vesensforskjell på offentlig virksomhet og private bedrifter. I stat og kommuner betyr korona i mange tilfeller sparte kostnader fordi det er mindre aktivitet. Likevel er ingen offentlige etater pålagt å spare penger - tvert imot har Stortinget økt bevilgningene til helseinstitusjoner og kommuner for å kompensere for koronatap.

I private bedrifter må pengene tjenes før de kan brukes. Der blir folk permittert eller oppsagt når det er krise, og de færreste arbeidsgivere tar seg råd til 5.000 kroner i julegave i koronaåret 2020. De fleste ansatte er også takknemlige hvis bedriften har klart seg noenlunde gjennom krisen uten oppsigelser og permitteringer.

I disse dager, der enkelte partier kappes om å foreslå nye skatteskjerpelser, er det nok en trøst at pengene går til noe godt - for eksempel ekstraordinære julegaver til de ansatte i Statens vegvesen.

PS! Hva mener du? Er det OK at staten betaler 5.000 kroner i julegratiale, eller er det umusikalsk i koronaåret 2020? Skriv et leserbrev!