Den 3. januar, fyller Greta Thunberg 17 år. Men hun har allerede lagt bak seg et år hvor hun er kåret til Årets person av Time Magazine.

- Vi må gjøre det umulige. Så la oss starte, sier den unge miljøstjernen i en nyttårshilsen på Twitter.

Og hun får svar på tiltale fra statsminister Erna Solberg: - Velger vi dyre og dårlige symboltiltak, blir det vanskeligere å nå klimamålene og det går utover velferden, sa statsministeren i sin nyttårstale.

- Velger vi de gode og effektive tiltakene, kan vi kutte utslipp raskere samtidig som vi har penger igjen til å satse på kunnskap i skolen og behandle flere i helsetjenesten, var budskapet fra Erna Solberg.

Ingen statsminister i norsk historie har holdt en nyttårstale med sterkere miljøfokus enn Erna Solberg. Ordet «klima» var nevnt 16 ganger, mens hun ikke brukte ord som innvandring, flyktning eller asyl.

Den siste velgerundersøkelsene fra de tre siste stortingsvalgene viser at velgerne er opptatt av miljøet. Ved valget i 2017 oppga 20 prosent at miljø var en av deres viktigste saker.

På valgforsker Bernt Aardals hjemmeside gjengis en statistikk som viser at Høyre faktisk har en miljøpolitikk som fenger. Der mener 20 prosent at Miljøpartiet De Grønne har en god miljøpolitikk, mens Høyre og Venstre kommer på de neste plassene med 13 prosent hver.

Les mer: Hvilke partier har den beste klima- og miljøpolitikken?

Miljø og sysselsetting er faktisk de to politikkområdene der Høyre har erobret større sakseierskap, viser en annen tabell.

Hvordan henger miljø og sysselsetting sammen?

Ifølge statsministeren omtrent slik: - Selv om verden når klimamålene, vil det være behov for olje og gass. Derfor bør vi ikke avvikle en næring som sysselsetter mange tusen, og som bidrar til å finansiere velferden vår, sa hun i nyttårstalen.

Partier som har tenkt å overleve må ta eierskap til klimapolitikken, og det trenger ikke være på Miljøpartiet De Grønnes premisser. Bompenger, parkeringsforbud og sykkelveier er vel og bra, men det er ubetydelig for verdens klimautfordringer.

Både Høyre og Arbeiderpartiete må finne en vei som forener full sysselsetting med utslippsreduksjoner. Tallene fra velgerne viser at det er relativt få som går for symbolikk og aktivisme, mens flere er opptatt av hvordan Norge skal bidra til å nå FNs bærekraftmål og få ned klimagassutslippene.

Sånn sett er det interessant at det var Miljøpartiet De Grønnes nasjonale talsperson Arild Hermstad som gikk i strupen på statsminister Erna Solberg etter den historisk grønne nyttårstalen. Begge partiene vinner stemmer på miljø, men fra helt ulike vinkler.

Ennå vet vi lite om hva som bevegde velgerne ved årets valg, utover distriktsengasjementet som gikk fra særlig Arbeiderpartiet til Senterpartiet.

Men det er tegn i tiden som viser at unge velgere er opptatt av miljø, og de første tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at valgdeltakelsen blant førstegangsvelgerne var 10 prosentpoeng høyere i år enn for fire år siden. Økningen er sterk opp til 30 år, og det er særlig unge kvinner som har økende valgdeltakelse.

Det kommer rundt 60.000 nye velgere til ved hvert årskull. Når stortingsvalget holdes i 2021, vil det være nesten kvart million nye velgere - og de er miljøbevisste.

Det er en utfordring for alle partiene, men det betyr ikke at det bare er én troverdig miljøpolitikk, som nødvendigvis må bety nei til bilkjøring og ja til avfallssortering.

Symbolikk er greit, men det viktigste er å finne en miljøpolitikk som åpner for full sysselsetting, økonomisk vekst og samtidig lavere klimagassutslipp.

Les også Erik Stephansen: Derfor sørget kong Harald for ren utklassing

Derfor nevnte Erna Solberg miljø 16 ganger i sin nyhetstale, mens hun ikke tok «skatt» i sin munn.

Det sier noe om hvilke saker som vil avgjøre neste valg, og det er ikke lavere formueskatt eller nei til private velferdstilbud.

PS! Hva mener du? Hvilket parti har den beste miljøpolitikken? Skriv et leserbrev!