Bompenger var høstens store valgkampsak. Nå viser det seg mens regjeringen betalte rundt en kvart million kroner i bomavgifter for biltjenesten i 2014, slapp den unna med 75.00 kroner de neste tre årene, ifølge Dagens Næringsliv.

På tampen av 2014 inngikk Statsministerens kontor (SMK) en fritaksavtale for bilene i tjenesten med bompengeselskapet Fjellinjen. Bakgrunnen for at avtalen ble inngått var sikkerhetshensyn, fordi man ikke ønsker sporing av statsrådenes biler.

Dokumenter avisen har fått innsyn i viser at SMK ønsket å betale for seg.

«Det er likevel naturlig at Regjeringens biltjeneste betaler for bompasseringene, selv om dette ikke kan gjøres på en ordinær måte», skrev ekspedisjonssjef Heidi Heggenes i et brev til Samferdselsdepartementet i januar 2015, ifølge DN.

Betaler over en halv mill.

Etter at det ble skissert en løsning med en skjønnsmessig periodevis innbetaling, kom en ny ordning på plass. For årene 2018 og 2019 er det betalt 622.554 kroner i bompenger, skriver DN videre.

- Selv om regjeringens biler er definert som utrykningskjøretøy og dermed er fritatt for å betale for bompasseringer, valgte vi for noen år siden å inngå en avtale om at vi likevel ønsker å betale. Vi betaler om lag 320.000 kroner i året i bompenger for regjeringens biltjeneste. Det tok dessverre noe tid før ordningen med skjønnsmessig betaling kom på plass, men jeg er glad for at dette kom i orden for noen år siden, sier Erna Solbergs (H) statssekretær, Rune Alstadsæter til DN.