Det siste året har mange velstående nordmenn valgt å flytte til Sveits som følge av økte skatter på formue samt grunnrenteskatt på sjømat.

Skatt var også tema på NHO-konferansen torsdag, der Orklas styreleder Stein Erik Hagen var blant gjestene. Han er ikke blant nordmennene som har flyttet, og han har heller ingen planer i den retning, forteller han Nettavisen.

Derimot har selskapene hans overført store verdier til alpelandet. Inkludert det aller meste av årets utbytte på 300 millioner kroner fra Canica, vil dette og andre Hagen-selskaper samlet nå ha overført ca. 1,5 milliarder utbyttekroner til Sveits de siste seks årene.

Utbyttene har gått til Hagen-familiens selskap der, Canica Holding AG, som igjen eies av Hagens datter Caroline Hagen Kjos, som er bosatt nær Zürich.

– Noe skatt må man ha

– Noe skatt må man jo ha i et samfunn, så kan man være uenig eller enig i det. Men jeg synes kanskje skattetrykket begynner å bli i høyeste laget i Norge, sier Hagen til Nettavisen.

Han reagerer også på hvordan skatteendringene gjennomføres.

– Man kan være uenig eller ikke, vi har ulikt skattetrykk gjennom skiftende regjeringer. Og det er noen av skattene som har kommet brått på enkelte, det er uforutsigbart.

Mange land å flytte til

Det siste året har 23 personer med en formue på over 100 millioner kroner å flytte til Sveits, blant dem Kjell Inge Røkke.

Hva synes du om de som velger å flytte til Sveits?

– Det er fritt hvor man vil bo i verden. Det er fritt, det.

Har du forståelse for at folk flytter?

– Jeg har forståelse for at folk flytter både til Sveits og andre steder. Det er jo mange andre land å flytte til, da, sier Hagen.

Hagens datter Caroline Hagen Kjos eier rundt 90 prosent av verdiene i familieselskapet Canica, der store deler av Hagen-formuen forvaltes. Hagen selv hadde ifølge Kapital en formue på om lag 33 milliarder kroner i 2022.

Familiens investeringer inkluderer Komplett, Komplett Bank, Arcus, spasenteret The Well og Jernia gjennom Canica. Aksjeposten på drøyt 24 prosent i Orkla utgjør den største delen av formuen - i tillegg kommer en investeringsportefølje i Sveits.

– Har vært fokus på en type mennesker

Flere av dem som har flyttet til Sveits har begrunnet det med økt formuesskatt og innføring av grunnrenteskatt på sjømat.

– Det har vært fokus på en type mennesker, men det er mange som flytter for å studere, for å ta forskerstillinger, for å jobbe norske og andre bedrifter internasjonalt. Det at folk flytter ut av Norge er ganske normalt da, sier Hagen.

Har du vurdert selv å flytte?

– Nei jeg har aldri vurdert å flytte, nei.