– Vi har ikke noe tro på atomkraft, sa administrerende direktør i den mektige bransjeorganisasjonen Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, til E24 den 29. januar.

Det mener han ikke lenger, forteller han til Nettavisen.

Han er leder av den største foreningen i NHO. Nå stiller han seg i en liten, men voksende kø med aktører som åpner for produksjon av kjernekraft i Norge – på sikt.

For to uker siden gikk Frps stortingsgruppe inn for at Norge skal vurdere kjernekraft, og torsdag sier Høyres leder Erna Solberg til NRK at kjernekraft ikke kan utelukkes i Norge. Nylig viste en måling fra Opinion at det er flertall – 51 mot 37 prosent – for kjernekraft i Norge.

Bakteppet er at Norge er på vei mot kraftmangel innen få år, og at det norske samfunnet skal helelektrifiseres. Kraftbehovet vil være enormt, særlig på lang og mellomlang sikt.

Stein Lier-Hansen har gjort helomvending og sier til Nettavisen at kjernekraft kan være aktuelt for Norge fram mot 2050. Stortinget har et mål om at Norge skal være et netto nullutslippssamfunn innen den tid.

– Det er i beste fall noe som kommer på sikt. Jeg ser ikke bort fra at det kommer innen 2050, da Norge skal være karbonnøytralt. Norsk Industri er ikke prinsipielle motstandere av å utvikle en politikk for dette i Norge, men det vil ta tid.

– Har du styret med deg på dette?

– Ja, svarene gjenspeiler det som er drøftet så langt, og i tråd med det som er fremkommet i interne prosesser knyttet til konjunkturrapporten som ble lagt fram for noen uker siden.

Norsk Industri representerer over 3000 bedrifter med over 130.000 ansatte. Det er den største organisasjonen for industrien på fastlandet.

Derfor åpner han døra

I slutten av januar mente Lier-Hansen at debatten er bortkastet.

– Styret i Norsk Industri mener atomkraft er en bortkastet debatt i den forstand at vi primært heller må ta i bruk våre fornybare ressurser. Vi kan ikke kaste bort tiår på tiår på en debatt om atomkraft som kanskje ikke fører fram, sa han til E24.

Lier-Hansen ertet på seg et debattinnlegg i Nettavisen fra tre av pådriverne i selskapet Norsk kjernekraft AS, som ønsker å satse på mindre, modulære reaktorer i Norge. Milliardær Trond Mohn er største aksjonær.

Innlegget gjorde inntrykk, sier Lier-Hansen nå.

– Jeg er delvis enig med de som gikk til angrep på meg. De har noen sentrale poeng. Vi skal overhodet ikke avskrive kjernekraft som en mulighet. Vi støtter alle gode forslag og vil følge med på kjernekraftdebatten. Vi er ikke motstandere, forteller han.

Les innlegget: Stein Lier-Hansen med skivebom om kjernekraft

Bare noen dager etter E24-intervjuet kom energikommisjonen med sin rapport, der de slår fast at Norge må produsere 40 TWh med ny kraft innen 2030. Like mye som alle husholdninger bruker på ett år. Behovet fram mot 2050 er enda større.

– Det er dramatisk, sier Lier-Hansen.

Han er opptatt av at en debatt og en eventuell satsing på kjernekraft ikke kommer i veien for arbeidet med å nå klimamålet for 2030. Arbeidet med havvind, landvind og solenergi må fortsette. Han etterlyser også en utbedring av eksisterende vannkraft.

– For å nå 2030-målet må vi ha fokus på det som lar seg realisere raskest, sier han.

– Det har en rekke fordeler

Lier-Hansen understreker flere ganger under intervjuet at han er opptatt av å ta vare på naturen samtidig som man sikrer nok regulerbar kraft.

– Kjernekraft har en rekke fordeler som andre produksjonsformer ikke har. Du kan produsere regulerbar kraft med relativt lite beslag på naturen, sier han.

De to fremste argumentene mot kjernekraft, er prislappen og at det tar lang tid, mener NHO-toppen. Argumentet om folkelig motstand, som han tidligere har pekt på, står ikke like sterkt lengre.

– Moderne kjernekraft er ikke billig. Det er ganske dyrt. Men det vil endre seg med teknologien.

– Ser du for deg en stor reaktor i Norge om noen tiår?

– Jeg tror ikke vi vil ha noe kjernekraftproduksjon av betydning før vi har passert 2045 eller 2050. Det er kanskje beklagelig, men ting går sent i dette landet. Den første utredningen av havvind, som vi var med på, var i 2007.

Kjell-Magne Rystad: Planene om atomkraftverk bør tas imot med jubel

Lagring av atomavfall er enda et aspekt som fører til debatt og skepsis. Avfallet må nemlig lagres i 100.000 år. Dette ser ikke NHO-toppen som noe problem.

– Diskusjonen går på om det norske samfunn er forberedt på å legge til rette for kjernekraft tidsnok. Jeg er fullstendig klar over at med riktig geologi så er lagring fullt mulig på en forsvarlig måte. Det er det ingen debatt om. Men det betyr ikke at det norske samfunnet er klar til å ta den diskusjonen raskt nok. Det krever mye folkeopplysning.

Uenig med SV

– Hva med disse mindre modulære reaktorene, som prosjektet til Trond Mohn?

– Det er et helt annet game. Det skjer veldig mye, og amerikanske leverandører har antydet at man kan lease slike anlegg. De kan komme til Norge i store båter, ankre i en trygg fjord og levere kraft til nettet. Det er det medlemmer hos meg som ser på. Det skjer ting raskt for å finne moderne løsninger.

Han forteller at det er delte meninger innad i Norsk Industri, men at enkelte medlemmer, blant annet i Nord-Norge, for tiden setter seg inn i forutsetningene for leasing av mindre, modulær teknologi.

– Flere kritikere, senest Lars Haltbrekken (SV) i NRK denne uken, mener kjernekraft er en avsporing.

– Jeg skjønner hva han mener. Hvis denne debatten fører til at alle andre debatter stopper opp, men debatten i seg selv er ikke en avsporing. Den må vi tåle. Vi må diskutere fordeler og ulemper og hva som må til for at Norge eventuelt blir et land som satser på kjernekraft, sier Lier-Hansen.

– Dette satses på i alle bauger og kanter. Sverige satser igjen, og flere andre land er i gang, sier han og nevner England, Frankrike og Nederland.

– Hva i helsiken foregår?

CEO i Norsk kjernekraft AS, Johnny Hesthammer, som var medforfatter på debattinnlegget Lier-Hansen viser til, stråler av glede når Nettavisen tar kontakt.

– Er det mulig at så mye kan skje på én dag? Høyre og Erna kom i dag med et forslag, så kommer plutselig denne fra Stein Lier-Hansen. Helsiken er det som foregår her? Jeg sitter her helt lamslått, sier bergenseren lattermildt.

Han roser NHO-toppen.

– Det krever ryggrad for å snu som Lier-Hansen gjør. Det setter vi veldig stor pris på. Det er en voldsom endring i holdningen til kjernekraft i Norge, og det er vi veldig glad for å se.

– Han peker på deres innlegg i forklaringen sin.

– Det vi skrev var veldig konkret, og vi påpekte noen faktafeil. Det er imponerende at han tar det til seg. Vi har økt vår beundring for Lier-Hansen.

Frp: – Fantastisk

Stortingsrepresentant for Frp, Marius Arion Nilsen, jubler over nyheten.

– Dette er en fantastisk dag for alle som ønsker en realistisk og ansvarlig tilnærming i energipolitikken. Først snudde Høyre, og nå ser vi helt nye toner fra NHO i kjernekraftdebatten. Det er tydelig at begge har latt seg inspirere av Fremskrittspartiets nytenkende og kunnskapssøkende holdning til moderne kjernekraft, sier Nilsen ydmykt.

– Innbyggerne og industrien har ikke råd til de rødgrønnes utdaterte energipolitikk, som i stor grad handler om å satse milliarder skattekroner på at det blåser, legger han til.

Les også

Norge skal bygge enormt med havvind – pris og konsekvenser er ukjent

SVs energipolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, lar seg ikke imponere i like stor grad.

– Norge har ingen kompetanse på atomkraft. Ifølge den siste atomkraftdirektøren vår, vil det ta 20–25 år å bygge opp dette. Vi må ha løst klimakrisen og energiutfordringene før den tid. La oss satse på det vi har kompetanse på, som for eksempel havvind, sier han.

– Selv om ny atomkraftteknologi er tryggere enn den gamle, har den fortsatt sine utfordringer med for eksempel lagring av avfall i mange tusen år. Er vi virkelig villige til å ta den risikoen på vegne av framtiden?

Debatten kan bidra til å forsinke de satsingene som allerede er i gang, frykter SV-toppen.

– Jeg frykter atomkraftdebatten avsporer hele energi og klimadebatten og forsinker den satsingen vi trenger å gjøre på havvind, sol, ENØK og oppgradering av gamle vannkraftverk.

Høyres Bård Ludvig Thorheim, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, forteller Nettavisen at han i stor grad deler Lier-Hansens refleksjoner. Partiet vil dog vente på teknologien før de forplikter seg til å satse.

– Vi har et stort kraftbehov også på lengre sikt og det går en tålegrense opp mot natur. Kjernekraft bør derfor ikke utelukkes som mulighet i en fremtidig norsk energimiks. Men det må komme teknologi og mye annet på plass før vi eventuelt er der, sier Thorheim og legger til:

– I første omgang ønsker vi i Høyre mer kunnskap om behov og forutsetninger for kjernekraft i Norge. Det går ikke på bekostning av en rask utbygging av fornybar kraft som Høyre har fremmet mange konkrete forslag til og som vi har gode forutsetninger for i Norge.