Rett etter børsåpning var hovedindeksen ned 1,7 prosent, men stemningen snudde utover dagen. Kl 16.05 er hovedindeksen ved Oslo Børs opp drøyt 0,2 prosent til 1180 poeng

De toneangivende amerikanske børsene falt tungt mandag, som førte til et klart fall i de asiatiske børsene tirsdag morgen norsk tid. Men tirsdag ettermiddag norsk tid er de amerikanske børsene i pluss med 1-1,15 prosent.

Teknologitunge Nasdaq falt mandag hele 4,3 prosent. Siden nyttår har verdien på aksjene notert på Nasdaq-indeksen falt med 25,7 prosent, og indeksen ligger nå 13,3 prosent lavere enn for ett år siden.

Rentefrykt

DNB skriver i sin morgenrapport at børsuroen kan trolig knyttes til frykt for at sterk renteoppgang vil bremse økonomien, spesielt i USA. Sentralbankene er i ferd med å sette rentene markert opp for å få prisveksten ned.

Den norske prisstigningen er for tiden høy, og Handelsbanken tror det kan gå mot enda raskere renteøkninger enn ventet.

Kronen svekket seg som følge av de seneste dagenes børsras, og 1 euro koster nå drøyt 10,20 kroner.