Nettavisen skrev i forrige uke om striden som har oppstått etter at fungerende samferdselsbyråd Arild Hermstad (MDG) har stengt deler av Bygdøy allé i rushtiden for privatbilisme.

Bilforbudet kommer etter store forsinkelser for bussene og lange køer som følge av at kollektivfeltet i gjennomgangsåren ble erstattet med et sykkelfelt.

Ordningen er midlertidig, men lederen av Frogner Ap, Inger Husebye, beskyldte i Nettavisen Hermstad for solospill og overkjørsel og å sette i gang et tiltak uten forankring hos samarbeidspartneren Arbeiderpartiet.

Det skal vi komme tilbake til, men også Frogner Frp reagerer kraftig på stengingen i rushtiden og frykter mange trafikkfarlige situasjoner utover høsten.

Les også: Ekstremt kaos i Oslo-gate - her gir bussjåføren opp

Frustrasjon og aggresjon

- Vi frykter stengingen vil føre til dårligere fremkommelighet for beboere i området og for gjennomgangstrafikkantene. Det vil bli kaos i sidegatene, frustrasjon, aggresjon og forutsigbare hindringer som dessverre ser ut til å være villet.

- Dette er en politikk for trafikkforvikling og ikke trafikkavvikling og som har til hensikt å få bilbestanden ned. Man skaper kaos, køer og et problem for å vise at bilen ikke har noen plass i sentrum, sier en oppgitt leder av Frogner Frp, Ulf-Arvid Mejlænder, til Nettavisen.

Vi møter ham og nestleder Ingvil Smines Tybring-Gjedde på Frogner og skuer bortover en nærmest sykkeltom paradegate i vest. Denne onsdagen ved 14-tiden i fellesferien er det også få biler i området, men den tidligere statsråden frykter hva som vil skje når sommerferien er over.

Les også: Dette viser at Oslos prestisjeprosjekt er totalt mislykket

Skremmende

- Forleden dag så jeg det komme en buss i en av bakgatene her, og jeg har aldri sett en buss der tidligere. Barnevogner og sykler måtte vike plass. Det er skremmende, for det er mange barn og skoler i dette området. Små barn går i en trafikksituasjon som er uvant for dem, fordi trafikken ikke har vært der tidligere, sier Tybring-Gjedde.

- Må beboerne i området fremover kjøre lange omveier for å komme frem?
- Ja, absolutt alle beboere er veldig påvirket av dette. MDGs og Arbeiderpartiets målsetning om å få ned utslippene er akkurat det motsatte av det som skjer.

- Bilistene må kjøre mye lengre veier for å komme frem til målet. Og så er jeg veldig opptatt av at sikkerheten ved kjøringen i smågatene og bakgatene, sier den tidligere statsråden for samfunnssikkerhet.

- Tror du politiet er opptatt av den dårligere sikkerheten?
- Det håper jeg inderlig, jeg var i hvert fall opptatt av det da jeg var statsråd.

Håndgemeng

Både Mejlænder og Tybring-Gjedde bor begge i området og sier de merket veldig mye til endringene før ferien begynte.

- Bilistene ble stående i køer så lenge at det var helt stillestående, og det var masse aggressiv tuting. Jeg har selv sett tilløp til håndgemeng mellom bilist, motorsyklist og syklist ute i Bygdøy allé. Det har vært tilstander som man ikke ønsker å ha. Sidegatene blir farlig, konfliktskapende, og det blir utrivelig, sier Mejlænder.

- Hva har de lokale reaksjonene vært så langt?
- Jeg har snakket med folk som er veldig i harnisk over dette. Jeg tror vi får se til høsten når skoleferien er over for å se hvordan stemningen utvikler seg, men inntrykket er at lokalbefolkningen er mer på vår side enn på byrådets.

Det har alltid vært mye trafikk i Bygdøy allé og mye rushtrafikk. Frp-politikerne mener det ikke har skapt de store problemene.

Les også: MDG snur etter protester - veien holdes åpen

Storbyutfordring

- Men er dere enige i at gjennomgangstrafikken i Bygdøy allé er for stor, og at den totale trafikkbelastningen må ned?
- Jeg synes først og fremst at vi må innse at vi bor i en by, og byen er til for alle. Bor du på Frogner, må du skjønne at det kommer gjennomgangstrafikk fra andre steder i byen. Det er en storbyutfordring, svarer Tybring-Gjedde.

- Og så er det klart at vi må finne måter vi kan regissere trafikken på. Den må være fremkommelig for både den offentlige transporten og privatbilismen og ikke minst de kommersielle aktørene, fortsetter hun.

- Hva er Frps forslag til å løse trafikkproblemene?
- Frp har tatt flere initiativ for å øke kollektivtrafikken. Det er naturlig å gjøre den kollektive trafikken i byen bedre, men ikke minst å komme med gulrot og ikke pisk. Det er jo ikke sånn at man kjører rundt i gatene for moro skyld, man trenger å hente barna i barnehagen, på fritidsklubber.

Les også: Oslos store prestisjeprosjekt koster 100 millioner i året - ny rapport klarer ikke å måle effekten

Gamle mennesker

- Det er ikke alle som kan ta kollektivtransport til og fra jobb. Noen jobber også om natten, og ikke minst har vi en aldrende befolkning med flere gamle mennesker, svarer Tybring-Gjedde.

- Hvem mener dere er de store taperne på vedtaket?
- Det blir befolkningen i Oslo, kommer det unisont fra de to.

- Tror dere bilistene vil slutte å kjøre bil som følge av tiltakene, eller vil de prøve å finne avlastningsveier?
- Vi så jo da de for noen år siden stengte Finnmarksgata bortover mot Tøyen, at der skjedde nettopp det: Bilistene fant alternative kjøreruter. Utfordringene med å kjøre der borte var store, og så måtte tiltakene avvikles. Dette er en lite gjennomtenkt handling som byrådet nå har innfør, svarer Tybring Gjedde

- Hva håper dere på rent politisk?
- Vi håper folk tar til vettet og får inn politikere og partier som gjennomfører politikken som faktisk denne byen trenger.

Les også: Marcus (20) vant over Fjellinjen - slipper å betale bompengekrav

Ansvarsfraskrivelse

Men tilbake til den politiske striden. Lederen av Ap Frogner hevdet lokallaget og bydelsutvalget var blitt overkjørt av Hermstad, noe han avviste overfor Nettavisen. Vedtaket kom ifølge Inger Huseby fullstendig overraskende på Oslo Arbeiderparti. Det stiller de to Frp-politikerne seg uforstående til.

- Vi synes det er en ansvarsfraskrivelse og altfor lettvint. Det Hermstad gjør, er ikke et solospill, det er å gå videre på gjennomføring av vedtatt politikk av byrådet, fremhever Mejlænder.


Han sier det er to viktige vedtak her. Det ene er handlingsprogrammet for økt byliv, som omfatter programmet for bilfritt byliv, og som ble vedtatt i 2018.

- Frp stemte som eneste parti i bystyre mot dette programmet. Så har vi avstemningen i vår hvor alle partiene fra Rødt til Høyre vedtok klimaplanen for Oslo med 50 tiltak. Det viktigste av dem er at biltrafikken skal reduseres med 20 prosent innen 2023 og med en tredjedel innen 2030, sier lokallagslederen

- Og det sier de skal skje ved summen av bompenger, innføring av parkeringsrestriksjoner og innstramming i kjøremulighetene.

Konfrontert med kritikken fra de to Frp-politikerne, svarer Huseby:

Les også: Søksmål viser at Bilfritt byliv er en skandale

Mindre biltrafikk

- Frogner Arbeiderparti har på programmet å redusere gjennomfartstrafikken i boligområder og etablere flere tiltak for å redusere farten. Vår ambisjon er mindre biltrafikk i byen, og at kollektiv, sykkel og gange skal være den vanligste måten å ta seg fram på.

Det innebærer blant annet å legge til rette for at flere kan sykle eller benytte seg av kollektivtrafikk. Fjerning av kollektivfelt i Bygdøy allé er derfor ifølge Huseby en dårlig løsning.

- Mitt poeng er at for å nå disse målene, skal lokalpolitikere tas med i prosessen før beslutningene tas. Dette har ikke blitt gjort i denne saken.

Med Fremskrittspartiets politikk vil biltrafikken øke, og det vil bli et svekket kollektivtilbud og dermed et dårligere bomiljø for Frogners innbyggere. Heldigvis for Oslos innbyggere, har ikke Fremskrittspartiet flertall i Oslo, sier Huseby.

Les også: Oslo-folk er positive til bilfritt byliv

Krevende

Tybring-Gjedde mener vedtaket er en krevende sak for Arbeiderpartiet, og hun forstår at Ap lokalt er imot stengingen.

- Men de burde ikke være overrasket. Det er Arbeiderpartiet sammen med MDG som står bak vedtaket. Bydelslaget må ikke være overrasket at man nå gjennomfører den politikken som Arbeiderpartiet står for. Hvis de ikke har delt denne kommunikasjonen internt, har Arbeiderpartiet et langt større problem enn bare politikk.

- Så deres synes ikke at Hermstad en solospiller?
- Nei, han gjennomfører det han er ansatt for. Det er det som virker ganske merkverdig på oss, at Arbeiderpartiet på Frogner ikke synes det er en god politikk når morpartiet gått til valg på dette, svarer Tybring-Gjedde.

Hun er også opptatt av at Høyre støtter budsjettet til byrådet og mener derfor at de som har stemt på Høyre, også har stemt på denne politikken.

Ikke overrasket

- Man må ikke bli overrasket over at man da får en politikk som det partiet man stemmer på. Og Ap er i gang med sin andre byrådsperiode sammen med MDG. De har latt MDG styre samferdselspolitikken og de grunnleggende vedtakene som Hermstad styrer etter og begrunner tiltaket med.

- Det kommer til å bli mer av det samme, og det kommer til å tilspisse seg, supplerer Mejlænder.

Han sier gulrot og pisk er den store forskjellen på Frp og bystyreflertallet. Frp er enig i at mer av biltrafikken i Oslo må bli utslippsfri.

- Men jeg mener det er helt unødvendig med tiltakene som skal forby all annet enn nullutslippsbiler innen 2030. Incentivene virker, den overveiende andelen av nye biler i Oslo som selges nå, er elbiler. Det er helt unødvendig å gjennomføre å gjøre skiftet til noe som splitter, forarger og som skaper politikerforakt, advarer Mejlænder.