Nettavisen Økonomi har omtalt storbankenes avtaler med medlemsorganisasjoner. Kriteriet for å få til dels superbetingelser er at du er medlem av en yrkesorganisasjon. I praksis snakker vi om akademikerorganisasjoner.

Handelsbanken Norge har inngått en stor avtale med Juristforbundet, og den forklarer noe av den gode utlånsveksten til banken i første halvår. Banken skriver i en pressemelding onsdag at det er spesielt to forhold som har bidratt til stor fart i privatmarkedet for den norske virksomheten.

Populært

– For det første ser vi at Juristforbundets avtale med Handelsbanken er populær hos medlemmene deres. Mange ønsker å benytte seg av det gode tilbudet de har fått. For det andre ser vi at den offensive satsingen vi gjør på de formuende kunder gir vekst, sier adm. direktør Dag Tjernsmo Handelsbanken Norge i pressemeldingen.

Markedet for formuende bankkunder omtales ofte som private banking. Tjernsmo sier lanseringen Handelsbanken har gjort mot private banking-markedet, er viktig for banken.

Handelsbanken Norge økte i andre kvartal utlånene til privatkunder med 2,7 prosent og utlånene til bedriftskunder med 1,1 prosent. Totale utlån i den norske virksomheten har nå passert 262 milliarder kroner.

Passerte milliarden

I andre kvartal hadde Handelsbanken Norge inntekter på 1014 millioner kroner og et resultat på 615 millioner kroner. Tapene i banken er så å si fraværende, som de er i stort sett alle norske banker.

Inntektene i første halvår utgjorde 2016 millioner kroner, mens banken satt igjen med et resultat på 1255 millioner kroner. Så langt i år har de totale utlånene har vokst med 4,6 prosent til 262 milliarder kroner Veksten i privatmarkedet er på 3,6 prosent, mens veksten i bedriftsmarkedet er på 5 prosent.

DNB hadde det seneste året økt sine utlån med 6 prosent. Hvis Handelsbanken fortsetter med sin utlånstakt, ligger det an til en sterkere vekst enn det, men banken er til gjengjeld langt mindre enn DNB.

Totalt satt den nordiske storbanken igjen med et overskudd i første halvår på 11.460 millioner svenske kroner., en svak økning fra året i forveien. Resultatet i andre kvartal var imidlertid ned 12 prosent til 5350 millioner svenske kroner.