Orklas driftsresultat økte med 8,7 prosent til 1,2 milliarder kroner i andre kvartal av 2020. Driftsinntektene økte med 5,3 prosent til 11,1 milliarder kroner.

Merkevarevirksomheten, inkludert hovedkontoret, hadde fremgang i driftsresultatet på 16 prosent. Fremgangen skyldes blant annet kostnadsreduserende tiltak knyttet til koronapandemien, produktivitetsforbedringer og positive valutaomregningseffekter.

- Vi har lagt bak oss et halvår som har vært preget av den største krisen i fredstid. I mars var det en betydelig hamstring i dagligvarebutikkene. Etter en stille start på andre kvartal har volumene igjen tatt seg opp, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i en børsmelding mandag.

Over 40 prosent vekst

Orkla Consumer Investments økte mest, og hadde en vekst på 46 prosent i andre kvartal. Herunder finner man Orklas virksomheter innen maleverktøy - Orkla House Care, basistekstiler - Pierre Robert Group, profesjonell rengjøring - Lilleborg, og restaurantvirksomhet - Kotipizza Group og Gorm's.

Orkla Care hadde en vekst på 27 prosent, Orkla Confectionery & Snacks 26 prosent og Orkla Foods 22 prosent.

Som følge av nedstenging i flere markeder og myndighetspålagte restriksjoner hadde derimot Orkla Food Ingredients en nedgang i driftsresultatet på 48 prosent.

- Her er det snakk om ingredienser, til for eksempel baking og iskrem, som vi leverer til restauranter, kafeer, bakerier og kantiner i hele Europa. Det var derfor veldig stille i april og mai, men i juni begynte det å ta seg opp igjen, sier Semlitsch.

Les også: Velger du disse varene kan du spare over 5000 kroner på ett år (+)

200 prosent vekst

For Jotun, hvor Orkla har en eierandel på 42,6 prosent, har driftsinntektene økt i andre kvartal, og hittil i år er det en vekst på 9,9 prosent. Driftsresultatet hittil i år har gått opp 31,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsmarginen har også gått opp fra 14,2 prosent i fjor til 17 prosent hittil i år.

- Det har gått veldig bra for både Jotun og maleverktøy. Vi ser en vanvittig økning i salget av Jordan malerpensler. Det vanlige er ti prosent, mens vi har vokst med 200 prosent i det norske markedet, sier Semlitsch til Nettavisen.

I Storbritannia ser de derimot en nedgang i salget av Orklas malepensler, og konsernsjefen viser til at det britiske markedet har vært nedstengt i flere måneder.

I kvartalsrapporten skriver Orkla at det er knyttet usikkerhet til utviklingen framover. På kort sikt forventer Jotun en nedgang i salgsvolum grunnet pågående smitteverntiltak og svakere økonomiske vekstutsikter i flere sentrale markeder.

Les også: Test av matvarepriser: - Slutt på de gunstige prisene

I oppsummeringen for første halvår av 2020 kommer det fram at Orklas resultat før skatt endte på 2,3 milliarder kroner - en økning på 8,5 prosent fra første halvår av 2019.

Driftsresultatet for merkevareområder inkludert hovedkontoret, økte med 17 prosent, hvor underliggende vekst utgjorde 6,3 prosent. Orkla påpeker at driftsresultatet ble positivt påvirket av betydelige kostnadsbesparelser.

Tror konsumet i Norge øker

Med stengte grenser og ingen mulighet til å ta en harryhandel-tur i Sverige, har nordmenn vært nødt til å handle lokalt. Det har ført til at innenlandskonsumet har økt i flere av Orklas markeder.

- Vi ser at folk velger lokale merkevarer og det man er kjent med, sier Semlitsch.

Selv om det er positivt for Orkla, påpeker konsernsjefen at de ikke er for stengte grenser.

- Men dette er en øyeåpner for hvor viktig det er for norske arbeidsplasser og norsk industri at folk handler innenlands. Det viser også hvor viktig at avgiftene harmoniseres med våre naboland, sier han.

Det er heller ikke bare i Norge man unngår handelslekkasje til andre land.

- Vi ser at det er positivt i Sverige, fordi færre drar til Danmark og handler, påpeker han.

Når grensene åpner igjen, tror han at folk vil fortsette å handle mer i Norge.

- Desto flere som spiser produktene våre over tid, desto flere tilegner seg en vane, som jeg tror vil fortsette. Innenlandskonsumet vil fortsette å øke selv om grensene åpner opp igjen, sier Semlitsch.

Satser på innovasjon og markedsføring

For å sikre at den økte veksten innen flere markeder fortsetter, skal Orkla satse mer i tiden framover.

- Vi vil ha fokus på økt markedsføring, og passe på at vi er synlig hele tiden. Vi må også satse mer på innovasjon, og være tidlig ute med å fange opp trender, sier han.

Semlitsch forteller at de har flere nye, spennende lanseringer på tapetet i 2021, men han holder kortene tett til brystet om hva de har planlagt.

Lanseringer de har gjort i 2020 ser de i alle fall en positiv effekt av.

- Salget av Grandiosa med tynn bunn har gått veldig bra. Også lanseringen av nye storplater fra Nidar har gjort at vi har tatt flere andeler fra Mondelez, forteller han.

Les også: Kjempevekst for dagligvarekjedene: - Ekstremt spesielt

Høyere innkjøpspriser

Orkla opplevde økt etterspørsel innen dagligvare i første kvartal, delvis som følge av hamstringen av mat og rengjøringsprodukter. Utenom dagligvarehandelen har derimot Orklas selskaper opplevd en betydelig reduksjon i etterspørselen som følge av ulike restriksjoner fra myndighetene.

Etter samfunnet gradvis begynte å åpne opp igjen, har de sett en bedring i etterspørselen «out of home»-segmentet. Dette segmentet har de i alle forretningsområder, men viktigst er Orkla Food Ingredients, Orkla Consumer Investments og Orkla Foods.

Orkla Consumer Investments hadde størst økning i andre kvartal. Også totalt i første halvår har det gått bra, med en salgsvekst på 12,5 prosent. Organisk salgsnedgang på 6 prosent skyldes hovedsakelig lavere salg i Pierre Robert Group, stengte restauranter for Gorm's og redusert salg fra grossistvirksomhet i Kotipizza Group.

Les også: Så mye sparer du på dagligvarekjedenes fordelsprogram (+)

Det er ikke bare etterspørselen som har økt de siste månedene. Råvareprisene har vært høyere, og Orklas innkjøpspriser har derfor vært negativt påvirket i første halvår av 2020. Prisene økte mest på kjøtt, sukker og vegetabilske oljer, og det var i tillegg høye prisøkninger i flere andre råvarekategorier.

I tillegg har svekkelsen av den norske kronen mot euro også hatt en negativ påvirkning på innkjøpsprisene.

Samtidig har energiprisene gått kraftig ned, og de lave kraftprisene har gitt reduserte produksjonskostnader for merkevarevirksomheten, men med tilsvarende negativ effekt på resultatutviklingen i Hydro Power.