Verdens viktigste nøkkeltall er det kalt, de månedlige amerikanske sysselsettingstallene, som offentliggjøres den første fredagen i hver måned. Store avvik fra forventningene kan påvirke verdens finansmarkeder.

Og tallene for oktober viser at det i oktober ble skapt 531.000 nye jobber utenfor jordbrukssektoren. Arbeidsledigheten ved månedsskiftet var nede på 4,6 prosent. Ifølge de amerikanske statistikkmyndighetene var det en bred vekst i sysselsettingen, men spesielt bra i reise- og overnattningsmarkedet.

Forventningene i markedet tilsa at jobbveksten tok seg opp i oktober, fra 194.000 nye jobber til 450.000. DNB Markets ventet en økning i sysselsettingen på 350.000.

Les også: Varsellamper blinker på alle kanter for Joe Biden

Solid

Dette var solide jobbtall, både for måneden og inkludert revisjonene bakover. Men yrkesdeltagelsen - tilbudssiden i arbeidsmarkedet, er fortsatt lav. Kombinasjonen av høy etterspørsel etter arbeidskraft, men lavt tilbud, gjør at bedriftene konkurrerer mer med hverandre om den samme arbeidskraften.

- Da bys også lønns- og prispresset mer opp, og reiser mer tvil om hvor forbigående inflasjonstrykket egentlig er, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets til Nettavisen Økonomi.

Markedet priser en raskere renteoppgang i USA enn hva sentralbanken har signalisert. Hov sier de ser umiddelbart at markedets styringsrenteforventninger er lite endret etter tallene i dag.

- Du kan se på det som at markedet tar dette til inntekt for sitt syn; nemlig, at sentralbanken vil måtte øke renten raskere enn de har signalisert så langt.

Les også: Ny Melania-video vekker oppsikt

7,4 millioner ledige

Handelsbanken skrev i sin morgenrapport at det amerikanske arbeidsmarkedet uansett har et godt stykke å gå. Det skyldes at det fortsatt er 5 millioner færre sysselsatte enn i perioden før koronapandemien satte inn i mars 2020. Antall ledige ved utgangen av oktober var på 7,4 millioner.

Men det er ikke mangel på bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft, som vi også ser i Norge. Problemet er at arbeidstilbudet - kall det yrkesdeltakelsen - fremdeles er lavt. Denne ubalansen mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft bidrar til økt konkurranse om den samme arbeidskraften.

Handelsbanken skriver at derfor ser vi også at antall frivillige oppsigelser ligger på svært høye nivåer, mens lønningene bys opp. Det gir et sterkere underliggende inflasjonspress, som sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets nylig var inne på.

Les også: Kritiserte Joe Biden - fikk inn 22 millioner kroner

To økninger neste år

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve mener ifølge Handelsbankens eksperter at den høye inflasjonen ikke er kommet for å bli. Samtidig er inflasjonspresset kanskje ikke fullt så forbigående som tidligere antatt.

Og det kan gi en raskere amerikansk renteoppgang. Handelsbanken skriver at markedet venter to amerikanske rentehevinger neste år.