I mai uttalte flere advokater at de var skeptiske til Aker BPs massetesting av symptomfrie ansatte offshore, og sådde tvil i om testingen var lovlig.

På oppfordring fra Nettavisen Økonomi har Arbeidstilsynet sett nærmere på problemstillingen, og tilsynet ser flere problematiske sider ved obligatorisk testing av ansatte som i utgangspunktet er friske.

I tillegg til å stille spørsmål ved om det er lovlig å masseteste ansatte når spredningen av koronaviruset i landet er begrenset og antallet smittede er få, spør Arbeidstilsynet også om det i det hele tatt er vits. Tilsynet viser til at Folkehelseinstituttet ikke anbefaler å teste personer uten symptomer på covid-19.

– Bakgrunnen er at det er vanskelig å tolke prøvesvaret. Personer med negativt testresultat har vist seg å kunne være på vei til å bli syke og negativt testresultat vil dermed kunne gi en falsk trygghet, samt at personer med positivt resultat kan være friske etter å ha gjennomgått sykdommen, skriver Arbeidstilsynet i svaret.

Les mer: Nettavisen prøvde ny koronatest - dette ble resultatet

Uenig i flere av Aker BPs vurderinger

Kjell Inge Røkkes Aker BP skal etter planen teste samtlige ansatte som reiser offshore for covid-19 fram til 1. juli, når selskapet skal evaluere praksisen. Oljegiganten er alene om å masseteste ansatte på norsk sokkel, og har begrunnet tiltaket med at testingen skaper en ekstra barriere mot smittespredning.

Arbeidstilsynet mener bedrifter som tester ansatte av hensyn til liv og helse sannsynligvis opererte innenfor arbeidsmiljøloven i mars og april, men mener at smittesituasjonen fra mai og utover peker mot at tiltaket kan være unødvendig. Sett i sammenheng med at testing av symptomfrie personer i utgangspunktet ikke kan hindre smitte på plattformene, tror ikke tilsynet at bedrifter rettslig kan kreve massetesting av ansatte.

– Arbeidstilsynet antar i lys av dette at det vil være få arbeidsgivere som vil kunne benytte arbeidsmiljøloven § 9-4 bokstav c som rettslig grunnlag til å kreve gjennomføring av medisinske undersøkelser, hvor siktemålet er å teste asymptomatiske personer som et generelt forebyggende tiltak i virksomheten, skriver tilsynet.

Les mer: Svenskene med kjempeavtale basert på «norsk» teknologi: Gir norske politikere det glatte lag

Aker BP har tidligere avvist at testmetodene, som innebærer prøver fra nese og svelg, skaper en uforholdsmessig belastning for de ansatte. Arbeidstilsynet oppfatter testingen som et «klart inngrep i den personlige integritet»:

– Metoden vil av de fleste ikke oppleves som like inngripende som enkelte andre medisinske undersøkelser som gjennomføres i andre sammenhenger, eksempelvis urinprøvetaking under oppsyn og liknende. Testmetoden for covid-19 kan likevel av enkelte åpenbart oppleves som ubehagelig og inngripende, og utgjør klart et inngrep i den personlige integritet, skriver Arbeidstilsynet.

Les også: Varsler oljetørke: – Viser at miljøaktivistene tar grunnleggende feil

Advokat etterlyser veileder

Ræder-advokat og partner Ole André Oftebro uttalte i mai at det skal svært gode grunner til for at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstakere å gjennomgå helseundersøkelser. Oftebro mener at Arbeidstilsynets vurderinger er fornuftige, men lite konkrete.

– Vi er inne i en periode der det er mange nye spørsmål og foreløpig få sikre svar. Det synes jeg Arbeidstilsynets vurderinger bærer preg av, sier Oftebro.

Arbeidsrettsadvokaten er glad for at tilsynet løfter frem tillitsmannsapparatet og løpende dialog mellom ledelsen og ansatte. Samtidig etterlyser Oftebro en veileder for ulike bransjer.

– Det er lett å forstå Aker BPs bekymring for smittespredning offshore. Plattformene er jo lukkede samfunn, der folk omgås både under aktivt arbeid og i hviletid. I tillegg til risikoen for liv og helse ved et smitteutbrudd, vil kostnadene ved en nedstengning kunne bli enorme, sier Ræder-advokaten og fortsetter:

– Hensynene er ikke de samme for sjappa på hjørnet eller enhver håndverkerbedrift. På sikt er det nok fornuftig om Arbeidstilsynet utarbeider en veileder som konkretiserer ulike bransjers arbeidsoperasjoner. Det er viktig både for arbeidstakere som blir utsatt for testing, og for arbeidsgivere som vurderer å innføre et testregime.

Les mer: Idar (52) hadde én milliard i cash. Etter en stund hadde han 340 millioner i gjeld

Aker BP: Testingen fortsetter

Nettavisen Økonomi har sendt Arbeidstilsynets vurderinger til Aker BP, som mener tilsynets svar er i tråd med avveiningene selskapet tok før obligatorisk covid-19-testing ble innført.

– Ivaretakelse av ansattes sikkerhet og arbeidsmiljø offshore er et hovedargument for innføring av testingen. Sammen med en rekke andre smitteverntiltak før utreise, under transport og på offshoreinnretningene, bidrar test-barrieren til redusert risiko for smittespredning, sier Aker BPs pressetalsmann Ole-Johan Faret og fortsetter:

– Det ivaretar hensynet til at personell er lengre unna et akuttmottak med en mer komplisert reise. I tillegg er det krav til at offshorebemanning er tilgjengelig både for normal drift og for å ivareta beredskapsfunksjoner til enhver tid.

Les mer: Les mer: Varsler knallharde lønnsforhandlinger etter avsløringene: – Nå er hansken kastet

Faret understreker at testingen er innført etter dialog med ansattrepresentanter i vernetjenesten og fagforeninger, og at selskapet står sammen om at covid-19-testingen foregår i en begrenset tidsperiode.

– I denne omgang vil testingen pågå til 1. juli før den evalueres, sier Faret.

Les mer: Politikerne med innstendig bønn om å redde «Norges viktigste messe»: – En katastrofe