Da svenskene i mars valgte å annen vei enn nesten alle andre europeiske land i møtet med koronaviruset, var målet ikke minst å unngå den økonomiske smellen som en full nedstengning ville føre med seg.

Nå er det første tallene for den svenske økonomien i andre kvartal, altså månedene april, mai og juni. De viser at denne strategien langt fra har vist seg så vellykket som myndighetene i broderlandet trolig hadde ønsket seg.

I Sverige falt bruttonasjonalproduktet (BNP) med 8,6 prosent i andre kvartal, sammenliknet med første kvartal, viser foreløpige tall fra Statistiska centralbyrån (SCB).

Det er et historisk stort fall og kun marginalt bedre enn i land med et mye strengere smittevernspolitikk, som Tyskland.

Dette er enda verre enn hva ekspertne hadde trodd. På forhånd var det ventet en nedgang på 8,0 prosent.

– Dette er den største nedgangen i perioden der vi kan gjøre sammenligninger. Den strekker seg tilbake til 1980, sier statistiker Mattias Kain Wyatt ved SCB i en pressemelding onsdag.

Les også: Se oppdaterte nyheter om koronaviruset i vårt nyhetsstudio

Fallende eksport og forbruk utgjør hoveddelen av BNP-nedgangen. Svenskene har holdt skoler, frisørsalonger og utesteder åpne gjennom hele perioden. Man ser imidlertid at effekten av dette svært liten sammenliknet i møte med den globale økonomiske nedgangen i kjølvannet av viruset. Samtidig har svenskene strammet inn forbruket sitt på eget initiativ.

Les også: Ekstreme tall for grensebutikker: - Den beste uken noensinne

- I 2. kvartal viser de foreløpige tallene at etterspørselen fra husholdningssektoren har fortsatt å falle i likhet med eksporten. Dermed begynner den svenske økonomien å se konsekvenser av aktivitetsfallet blant sine handelspartnere. Vi ser den svenske økonomien fortsette slik, med svak etterspørsel fra eksportmarkedene i kombinasjon med relativt lav innenlandsk etterspørsel, skriver Oddmund Berg i DNB Markets i en kommentar.