Gå til sidens hovedinnhold

Stocknet hudflettet og solgt

Nettmegleren Nordnet blar opp 178 millioner svenske kroner og overtar konkurrenten Stocknet - som får slakt for driften av Kredittilsynet.

Stocknet er den største rene nettmegleren på Oslo Børs så langt i år, med over 300.000 transaksjoner. Nordnet er drøyt halvparten så stor, med 187.000 registrerte transaksjoner i perioden januar - mai 2004.

Ikke godtatt

Stocknet er i dag eid av Aston Holding, som nå får et oppgjør på 178 millioner svenske kroner i kontanter og aksjer.

Stocknets gründer Erling Bruvik gav opp da Kredittilsynet ikke godtok nettmeglerselskapets måte å finansiere kundenes kreditt på.

"Astons salg av Stocknet er foranlediget av den dialog som det norske Kredittilsynet har hatt med Stocknet i forbindelse med ikke tillatt benyttelse av kunders midler ved kredittgivning", heter det i en melding fra Nordnet.

Får juling

Kredittilsynet går samtidig ut med en uvanlig krass pressemelding.

"Kredittilsynet mener at Stocknets handlemåte er egnet til å svekke tilliten til markedet og derfor er et brudd med formålet bak verdipapirhandelloven om å legge til rette for en sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle instrumenter", heter det i pressemeldingen.

"Foretaket har følgelig alvorlig og systematisk overtrådt sentrale deler av verdipapirhandellovgivningen; bestemmelser hvis formål er å beskytte kundenes midler", heter det videre.

Sparer 20 mill

Nordnet tar sikte på å utstede aksjer for mellom 50 og 90 millioner svenske kroner i forbindelse med oppkjøpet, mens resten skal gjøres opp i kontanter.

Nordnet regner med at oppkjøpet vil gi årlige kostnadsbesparelser på over 20 millioner kroner. Aksjonærer som kontrollerer 54 prosent av aksjene i Nordnet har sagt at de støtter oppkjøpet.

Reklame

Shoppingfesten fortsetter - Sjekk søndagens Black Weekend-salg