Støre sa til NTB i desember at han ikke hadde diskutert eller hatt en samtale med Stoltenberg om jobben som sjef i Norges Bank. Mandag sa Støre til TV 2 at Stoltenberg faktisk hadde tatt opp jobben med ham i oktober.

Les også: Har Jens Stoltenberg trøbbel med hørselen?

Stoltenberg selv svarte via sin rådgiver Sissel Kruse Larsen til TV 2 mandag formiddag et kontant «nei» på spørsmål om han ved noen anledning hadde snakket eller kommunisert med Støre om stillingen.

Helomvending

Tirsdag snur Stoltenberg om kontakten.

– Stoltenberg nevnte for Støre at han vurderte å søke, dermed kunne de ikke snakke om stillingen, det har de heller ikke gjort, skriver Kruse Larsen til TV 2.

Gunnar Stavrum: Jens Stoltenberg bør trekke seg og spare regjeringen for en ny Norges Bank-tabbe

Hun ønsker ikke å svare på spørsmål om hvorfor hun mandag svarte nei på TV 2s spørsmål.

Støre viste på sin side til NTB tirsdag til ordlyden i NTBs spørsmål i desember, som var om han hadde «diskutert» eller «hatt noen samtale» med Stoltenberg om temaet.

Urolige

Tirsdag ble det kjent at lovavdelingen i Justisdepartementet ikke vurderer Stoltenberg som inhabil. Det gjør Høyre urolige, siden de mener det kan være negativt for tilliten til Norges Bank.

– Jeg er fortsatt urolig for hva en eventuell utnevnelse av Jens Stoltenberg vil ha å si for tilliten til at Norges Bank er reelt uavhengig, sier Høyres nestleder og finanspolitiske talsperson Tina Bru i en uttalelse.

Gunnar Stavrum: Ansettes Jens Stoltenberg mot flertallets vilje, vil det bli oppfattet som kameraderi

Og hun legger til:

– Det er ikke overraskende at lovavdelingen kommer til en slik konklusjon. Jeg har ikke betvilt at Jens Stoltenberg generelt sett vil være formelt habil i saker som kommer til behandling i Norges Bank. Uroen som har kommet fram, handler om tilliten til at sentralbanken er reelt uavhengig. Jeg konstaterer at Lovavdelingen ikke er bedt om å vurdere den siden av saken.

«Gutteklubben Grei»

Bru er også urolig for at skapes et inntrykk av at mye makt sentraliseres til samme eksklusive vennegjeng, dersom Stoltenberg utnevnes som ny sentralbanksjef.

– Det er uheldig og kan åpenbart være med på øke den opplevde avstanden mellom velgerne og de som styrer. Det igjen kan dessverre skade tilliten til det politiske systemet i Norge, sier Bru.

Les også: Stortingsflertallet skeptisk til Jens Stoltenberg som sentralbanksjef

Og hun legger til:

– Bare måten det stilles spørsmål ved om disse vennemiddagene har vært uryddige, viser med all tydelighet hvor vanskelig det kan bli med Stoltenberg i rollen som sentralbanksjef. Vi har ikke råd til å rokke ved tilliten og uavhengigheten til en så viktig institusjon som Norges Bank.