Gå til sidens hovedinnhold

Stopp den helsefarlige busstreiken før den får ramme hele landet fra i morgen

Hvis den ikke stanses, vil busstreiken ramme hele landet fra lørdag. Samtidig sprer koronasmitten seg.

Det er en farlig streik som pågår, og storting og regjering har ingen problemer med å stanse streiken med tvungen lønnsnemnd med begrunnelsen at den truer liv og sikkerhet.

Lønnsnemnd betyr at streiken må avsluttes, og at lønnen blir fastsatt av den uavhengige Rikslønnsnemnden. For øyeblikket ligger bussjåførene an til å få 1,7 prosent lønnsvekst, slik som andre i samfunnet har fått.

Det er faktisk svært bra i et år hvor koronasmitte og covid-19 sykdom har sendt over 200.000 ut i arbeidsledighet, mange er permitterte, og andre opplever at bedriftene de jobber i trues av konkurs og nedleggelse.

Fakta er nemlig at bussjåførene streiker til tross for at næringen har fått 4,6 milliarder kroner fra samfunnet for å holde hjulene i gang. Uten denne støtten ville sjåførene streiket mot arbeidsgivere som kunne gått konkurs. Blir kravene innfridd skal altså samfunnets koronastøtte indirekte gå til høyere lønnsvekst enn alle andre.

Bussjåførene må finne seg i at det langsiktige kravet om å komme opp i samme lønn som (de stadig færre) industriarbeiderne vil ta tid, og at koronaåret 2020 er et unntaksår. Dette burde være en selvfølge i en periode hvor smitten er på vei opp igjen, og hvor hele Oslo er en såkalt rød sone.

Det er rart at helsemyndighetene ikke allerede har slått alarm når det kommer rapporter om overfylte trikker, der folk står tett i tett uten munnbind. Hvis noe av det Folkeinstituttet har fortalt oss om smitte stemmer, så øker overfylte trikker og t-baner åpenbart smitterisikoen.

Folkehelseinstituttet mener at smitten er på vei opp i Norge, antallet bekreftet smittede personer øker, og i Oslo er det relativt stor bekymring for situasjonen.

Statistikken fra Helseetaten i Oslo kommune viser en sterk vekst i konstaterte covid 19-tilfeller som har akselerert under busstreiken.

Det absurde er at samtidig med at det blir forbudt å ha mer enn 10 gjester i sitt eget hjem, så tillater man en streik hvor mange titalls ukjente - og uregistrerte - personer står som sild i tønne på trikk og t-bane og gjør en senere smittesporing umulig.

Les mer

FHI-beregninger: Koronapandemien er trolig økende nasjonalt

I den offentlige debatten uttaler enkelte personer at vitsen med å streike er å ramme tredjeperson. Det er selvsagt helt feil. En arbeidskonflikt skal ramme arbeidsgiveren.

I en privat bedrift dempes streikeviljen av at arbeidstakerne vet at en konflikt truer bedriften og i verste fall arbeidstakerne selv i neste omgang. Der ligger også terskelen for å streike høyt.

I offentlig sektor sparer arbeidsgiverne lønnskostnader, de streikende får streikebidrag fra LO, og ingen arbeidsplasser kommer i fare. De eneste som rammes i busskonflikten er uskyldige tredjeparter, som skolebarn, pasienter på vei til sykehus og alle andre som må på jobb.

Statsstøtten på 4,6 milliarder kroner går til fylkeskommunene, som fordeler pengene videre til transportsselskapene i kompensasjon for billettinntekter som uteblir. Uten disse pengene ville mange av selskapene vært truet av konkurs.

Til nå har busstreiken rammet store deler av Østlandet, men den skal trappes opp fra og med lørdag. Bussjåfører i Vestland, Trøndelag, Rogaland og Finnmark vil bli tatt ut i det nye streikeuttaket. I tillegg vil store deler av Nordland og Kristiansand bli tatt ut, ifølge arbeidstakerorganisasjonene.

Les mer: Arbeidstakerne varsler opptrapping

Streik er en menneskerett, blir det fremholdt. Og det er riktig. Men det er samtidig tonedøvt å legge vekt på i en periode hvor vi alle mister rettigheter til å bevege oss fritt, gå på jobb, gå inn i klasserommet eller invitere folk hjem. Retten til forsamlinger er midlertidig begrenset, breddeidretten er satt på vent - kort og godt så aksepterer hele samfunnet en unntakstilstand for å unngå ny smittebølge og en nye hundretalls sykehusinnleggelser og dødsfall.

Fagbevegelsen mener at det veier tyngre å få opp lønnen fra 1,7 prosent, enn å akseptere en slags moralsk fredsplikt i en periode med en livsfarlig pandemi. Det bør ikke helsemyndighetene og de politiske myndighetene akseptere. Svaret er å la oppgjøret gå til en uavhengig nemnd, og slutte streiken før den blir landsomfattende og enda farligere.

PS! Hva mener du? Er det på tide å stanse busstreiken, eller mener du at de streikende må få fortsette så lenge de vil. Skriv et leserbrev!

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen

Kommentarer til denne saken