EUs siste jernbanepakke skal behandles av Stortinget i oktober. Nå legger Nei til EU ekstra press på partiene for å få stoppet pakken.

I korte trekk er intensjonen bak jernbanepakken å gjøre det enklere innad i EU, ved å samkjøre systemer, gjøre konkurransen mer likeverdig og forenkling av kjøretøytillatelser.

Men både Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund er sterkt kritisk til den nye jernbanepakken, og mener den overfører altfor mye makt til EU-byråkratiet.

Les mer: Asylkvoter ut og returhjelp inn i EUs nye migrasjonspakt

Kritisk

– Vi kan ikke overlate sikkerheten og kvaliteten til byråkratiet i EU, sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Oktober i fjor gikk fagforeningene til politisk streik mot innføring av den nye jernbanepakken.

Ifølge dem vil jernbanepakken innebære at Norge må avgi suverenitet over egen jernbane, Statens Jernbanetilsyn blir avskiltet og Norge må innføre EUs jernbanepolitikk til evig tid.

Les også: EU trekker Danmark for retten i fetaost-strid

Sterk motstand

En ny måling gjennomført av byrået Sentio på vegne av Nei til EU viser imidlertid en sterk motstand mot den nye jernbanepakken til EU.

På spørsmålet: «Tror du norsk jernbane blir sikrere og bedre ved at vi gir fra oss myndighet til EU og EUs jernbanebyrå?» svarer 17 prosent ja, mot 61 prosent nei. Men saken har ikke blitt overkommunisert, for hele 23 prosent sier vet ikke.

Det er nei-flertall i alle partiene utenom Venstre, som er delt likt på 37 prosent ja og 37 prosent nei. Også i det tradisjonelle ja-partiet Høyre er det 53 prosent som sier nei, mot 22 prosent som sier ja.

Les også: En av fire sier nei til EØS – over 60 prosent sier nei til EU

Til spørsmålet om Norge bør bli pålagt å legge persontrafikken på jernbane ut på anbud er det 20 prosent som sier ja, mot 58 prosent nei.

Du kan lese hele meningsmålingen her.

Saken skulle egentlig behandles i vår, men ble utsatt, og er oppe til behandling i Stortingets transportkomité i oktober. Det er regjeringen som har lagt frem saken. For å få flertall er de avhengig av støtte fra andre partier, som for eksempel Frp.

Les mer: Nå får EU myndighet på enda et felt i Norge

– Nå har KrF og Frp en siste sjanse til å lytte til egne velgere og si nei til innføring av EUs fjerde jernbanepakke i Norge, sier leder Kathrine Kleveland i Nei til EU.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er blant dem som ivrer for den nye jernbanepakken. De mener det vil styrke jernbanens konkurransekraft som transportmiddel, og bidra til å flytte mer gods over fra lastebil til jernbane.