Eiendom Norge har utarbeidet en svært detaljert oversikt over boligpriser og utvikling over hele landet, helt ned på bydel i de fire store byene.

De viser store forskjeller mellom forskjellige områder.

De siste året er Holmestrand i Vestfold den store vinnere, med en vekst på 8,4 prosent, etterfulgt av Kongsvinger (8,2) og Alta (6,6).

Den største taperen de siste tolv månedene er Kragerø, hvor boligprisene har falt 3,3 prosent.

Over de siste ti årene er det imidlertid Oslo som er den store prisvinneren med en boligprisvekst på over 100 prosent. På helt motsatt side av spekteret finner du Kristiansand og Kristiansund, de eneste områdene hvor prisutviklingen er under 20 prosent.

Les også: Advarer Siv Jensen om boligmarkedet

Jevnt

Adm. direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge sier til Nettavisen Økonomi at for tiden oppfører boligmarkedet oseg likt over det meste av landet nå. Det var ikke tilfelle i perioden 2014-2017.

- Da var det store regionale forskjeller. Nå er boligmarkedet mer stabilt over det meste av landet, sier han.

- Vi ser i all hovedsak en moderat vekst, vi har enkelte steder som har en litt sterkere vekst i tredje kvartal. En by som Holmestrand har over tid pekt seg ut som en by med en veldig sterk prisvekst, eksemplifiserer Dreyer.

Du kan sjekke ditt område og sammenlikne med resten av Norge her under: (Dersom tabellen ikke dukker opp, forsøk å laste artikkelen på nytt).

Det er også byer som har en noe svakere utvikling, men forskjellene er ifølge Dreyer mye mindre.

- Er det en gjennomgående god balanse i boligmarkedet?
- I all hovedsak ser vi at tilbudet er høyt for å være bruktboligmarkedet. Samtidig er kjøpekraften såpass solid over det meste av landet, så det høye tilbudet som normalt har gitt et prisfall, har ikke gjort dette på samme måte. Det er et velfungerende marked i den forstand at det er en mye bedre balanse.

Det svakeste kvartalet

- Hva kan du si om boligprisene i fjerde kvartal?
- Prismessig er fjerde kvartal det svakeste kvartalet i året. Det er også lavere volumer. Det skyldes blant annet at desember sammen med juli er den klart svakeste måneden i løpet av året.

- Vi må forvente at prisene går det i fjerde kvartal, fordi det gjør de. Så får man tilsvarende korreksjoner oppover i første kvartal. Men vi ser egentlig en veldig stabil utvikling, og det har vi gjort over lang tid, poengterer Dreyer.

Les også: Nå faller boligprisene

- Snakker vi om et prisfall på 2-3 prosent?
- Ja, det er ikke unaturlig, og i enkelte områder vil vi sikkert se et enda større fall. Men de større byområdene har ofte en flatere prisutvikling. Eksempelvis har Oslo ikke de samme svingningene som i områder som har mer eneboliger.

- Og hva med utviklingen i de andre storbyene?
- Fjerde kvartal pleier å gi en prisnedgang i Bergen og Trondheim. Spesielt i Bergen faller prisene i fjerde kvartal, uten at det er noen dramatikk i det, svarer Dreyer.