*Nettavisen* Økonomi.

Storbank får eie børs

Finansdepartementet tar signalene fra ESA og gir den nye storbanken DnB NOR dispensasjon til å eie mer enn 10 prosent i Oslo Børs.

Finansdepartementet gir banken tillatelse til å eie 18,33 prosent av aksjene i Oslo Børs Holding ASA i tre år.

Vilkåret er at DnB NOR ASA ikke kan stemme for mer enn 10 prosent av stemmene i Oslo Børs Holding ASA eller for mer enn 20 prosent av de stemmer som er representert på generalforsamlingen, heter det i en pressemelding fra Oslo Børs.

Det var som følge av fusjonen mellom Gjensidige NOR Sparebank ASA og Den Norske Bank ASA i desember 2003 at de to selskapene kom over børslovens eierbegrensning på 10 prosent i Oslo Børs Holding ASA.

EFTAs overvåkningsorgan, ESA, har i brev til Finansdepartementet ment at eierbegrensningsreglene i børsloven er i strid med EØS-avtalens krav til frie kapitalbevegelser.

ESA har ikke bestridt norske myndigheters argumentasjon om behovet for å ivareta verdipapirmarkedets integritet, velfungerende finansielle markeder og at infrastrukuren har tilstrekkelig uavhengighet, men mener eier- og stemmebegrensningene er unødvendig restriktive og et uforholdsmessig inngrep.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag