Gå til sidens hovedinnhold

Storbank ilagt kjempegebyr for brudd på hvitvaskingsloven

Banken Santander har fått gebyr på 9 millioner kroner, melder nettstedet E24.

Artikkelen oppdateres.

Det er Finanstilsynet som ilegger banken gebyret for brudd på hvitvaskingsloven. I brevet fra tilsynet kommer det frem at gebyret ble ilagt 28. juni.

Brevet ble først offentlig tirsdag 2. juli.

I brevet står det at Santander Consumer Bank mottok en forhåndsvarsel fra Finanstilsynet 13. mai, og valgte sende tilsvar tilbake tidlig i juni, skriver nettstedet E24.

«Til sammen har omkring 1,6 millioner transaksjoner ikke blitt kontrollert i henhold til hvitvaskingsloven. Dette omfatter 303.415 kunder. I perioden fra ny hvitvaskingslov trådte i kraft 15. oktober 2018 til feilen ble rettet 6. desember 2018, var det ca. 250.000 transaksjoner som ikke ble kontrollert», skriver Finanstilsynet i brevet.

Les også: Her er feilene banken overså: Lånte hundretusener på falsk lønnsslipp

- Gebyret er for høyt

Storbanken mener gebyret er for høyt. Det kommer frem i tilsvaret deres. Der kommer det frem at de er uenig i at overtredelsen i det hele tatt utgjør et brudd på hvitvaskingsloven som bør sanksjoneres med et gebyr.

«I alle tilfeller mener banken at gebyret er satt for høyt i forhold til overtredelsens grovhet. Banken stiller videre spørsmål ved Finanstilsynets adgang til å ilegge gebyr etter hvitvaskingsloven for forhold som banken selv har gjort Finanstilsynet oppmerksom på i henhold til et annet regelverk. Finanstilsynet vil i det følgende kommentere disse anførslene», heter det i brevet.

Les også: Burde aldri fått lån - student sitter med 900.000 i gjeld uten fast inntekt

I vurderingen av om det skal ilegges overtredelsesgebyr, og ved utmålingen av denne ble det blant annet tatt hensyn til følgende forhold:

  • Overtredelsens grovhet og varighet.
  • Overtrederens grad av skyld.
  • Overtrederens økonomiske evne.
  • Den rapporteringspliktiges risikovurderinger.
  • Fordeler som er oppnådd eller kunne ha vært oppnådd ved overtredelsen.
  • Om tredjeparter er påført tap.
  • Graden av samarbeid med myndighetene.
  • Eventuelle tidligere overtredelser av hvitvaskingsloven eller forskrifter med hjemmel i loven.

Det var banken selv som meldte fra til Finanstilsynet om brudd på lov om hvitvasking og terrorfinansiering 18. desember 2018. På dette tidspunktet ble det opplyst at feilen hadde medført at cirka 1.260.000 transaksjoner ikke hadde blitt underlagt hvitvaskingskontroll i perioden 30. oktober 2014 til 6. desember 2018.

Les også: BankID-svindel: - Bankene sjekker ikke informasjonen skikkelig og går etter ofrene

- Banken burde avdekket

«Lovbruddet har pågått i lang tid, og gjelder svært mange transaksjoner og kundeforhold. Finanstilsynets oppfatning var at feilen i systemet kunne og burde vært avdekket og rettet langt tidligere enn det som faktisk var tilfellet. Etter Finanstilsynets oppfatning er det særlig skjerpende at banken var, eller burde vært, klar over at det måtte være feil i systemet uten at saken ble prioritert.

Finanstilsynet legger til grunn at banken ikke har hatt tilstrekkelig ressurser og oppmerksomhet om svakhetene i systemet og feilen som ledet til lovbruddet. Dette er forhold som er relevante under vurderingen av overtredelsens grovhet og varighet, overtrederens grad av skyld, samt vurderingen av hvilke fordeler Santander Consumer Bank har oppnådd eller kunne oppnådd ved overtredelsen», skriver Finanstilsynet.

De poengterer også at det er banken selv som har bidratt til sakens opplysning.

Santander har tre uker på å klage på vedtaket, fra de mottar det.

Kommentarer til denne saken