Så skjedde det - landets nest største bank Nordea hever renten på boliglån.

Etter at DnB Nor hevet renten søndag har det bare vært et tidsspørsmål før andre banker følger etter.

Nordea melder onsdag at banken setter opp rentene på boliglån mellom 0,20 og 0,30 prosentpoeng.

Mer kostbart å drive bank
Bakgrunnen for renteendringen er økte kostnader for kapital, likviditet og finansering.

- Den pågående uroen i finansmarkedene og tilpasning mot nye myndighetskrav til egenkapital, likviditet og finansiering i bankene etter finanskrisen, gjør at det blir mer kostbart å drive bank. Det er dyrere å låne ut penger enn tidligere, og gjenspeiles nå i de nye rentesatsene, sier John Sætre, leder for Bankvirksomheten i Nordea Norge.

Svir mest for kunder over 34 år
Nordea setter opp renten med bare 0,20 prosentpoeng på Boliglån Ung.

For majoriteten av øvrige boliglånskunder vil lånerenten øke med 0,30 prosentpoeng.

- Unge kunder er viktige for oss og vi ønsker å bistå dem med gode rentebetingelser i etableringsfasen, sier Sætre.

Etter endringen er nominell rente 3,60 prosent for Boliglån Ung og 3,70 prosent på et boliglån på to millioner kroner til Fordel Pluss-kunder innenfor 75 prosent av verdigrunnlaget.

Renteendringen skjer med virkning fra 5. oktober for nye lån, og fra 16. november for eksisterende lån til personkunder.

Mange har hevet - flere kommer
Flere banker har hevet de siste ukene til tross for at Norges Bank lot styringsrenten stå på stedet hvil på 2,25 prosent på rentemøtet 21. september.

Først ut var Fokus Bank som hevet renten på boliglån og innskudd med 0,2 prosentpoeng. Indre Sogn Sparebank satte opp renten på innskudd og utlån med 0,25 prosentpoeng til 3,85 prosent tirsdag 27. september.

DnB Nor hevet renten søndag 2. oktober og onsdag 5. oktober melder altså Nordea om renteheving.