Femstø AS har vært et familieselskap, der Støre har eid hoveddelen av selskapet, barna de resterende aksjene. Men familien har nå splittet sine investeringer, og Støre er nå eneeier.

Støre har måttet plassere pengene mer konservativt, etter kritikk for uheldige investeringer i både eiendomsmarkedet og fondsmarkedet.

Årsregnskapet til Femstø AS for 2020 viser likevel at Norges nye statsminister økte finansinntektene fra 3,78 millioner kroner i 2019 til 7,12 millioner i fjor.

Les også: Støre god for 111 millioner

6,7 millioner i gevinst

Økningen kommer til tross for at Støre kunne glede seg over en verdiøkning i 2019 på over 2 millioner kroner fra verdipapirplasseringene. Men fordi Støre har solgt seg ut av aksjefond, inntektsførte han hele 6,7 millioner i 2020 som gevinst på disse fondsplasseringene.

Det bidro sterkt til at resultatet før skatt økte fra 3,43 millioner kroner i 2019 til 5,93 millioner i fjor. Støre bevilget seg derfor et tilleggsutbytte for fjoråret på 2 millioner kroner.

Men, Støre betalte lave 108.000 kroner i fjor i skatt, 1,8 prosent av det skattbare overskuddet på drøyt 5,9 millioner. Den ordinære selskapsskatten er 22 prosent, slik at han burde ha betalt 1,3 millioner kroner i skatt. Så hvordan er det mulig å trylle bort så mye i skattebelastning?

Les også: Regjeringsplattformen er klar - slik vil Støre lede landet

Enorme skattefradrag

Det skyldes at Støres selskap har hele 5,44 millioner kroner i såkalte permanente og andre forskjeller. Dette kommer til fradrag når skatten for fjoråret skal betales.

Permanente forskjeller betyr at kostnaden aldri kommer skattemessig til fradrag, eller inntekten aldri kommer til beskatning. Eksempler på det er kostnader til gaver, representasjon, kontingenter, og ikke minst tap/gevinst ved salg av aksjer innenfor fritaksmetoden.

Nettavisen omtalte dette skattefenomenet ved årsregnskapet til Ferd (Johan H. Andresen). Ferd-konsernet betalte i fjor lave 5 prosent i skatt av et resultat på 4 milliarder kroner. Den desidert viktigste forklaringen er at Ferd-konsernet i fjor hadde store ikke-skattepliktige inntekter fra verdipapirer.

Nettavisen har prøvd å få en kommentar til den lave skatten via Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen, uten å lykkes.

Les også: Støre sparer rundt 100.000 kroner i skatt på familieselskapet

Se videointervju med vår ferske kunnskapsminister, Tonje Brenna (Ap), her:

Dekker ikke formuesskatten

Ved utgangen av 2019 hadde vår nye statsminister plassert drøyt 64 millioner kroner i aksjefond, nærmere 23 millioner i obligasjonsfond. Per 31. desember i fjor var hele selskapsformuen på vel 74 millioner kroner plassert i banken.

Med det svært lave rentenivået vi har hatt i 2021, vil derfor finansinntektene i år havne på under 1 million kroner. Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil også øke formuesskatten, slik at renteavkastningen til Støre ikke engang vil dekke denne.

Støre uttalte til VG i fjor sommer at etter kommunevalget i 2019, tok han en ny runde for plasseringen av formue. Han ville unngå flere spørsmål om midlene.

AP-lederen hadde opprinnelig plassert familiearven i eiendom og i Egerton Capital Equity Fund. Mediebråk førte til at Støre solgte eiendomsandelene i juni 2017 og fikk utbetalt 4,4 millioner kroner for avviklingen. Midlene ble i sin helhet plassert i et fond forvaltet av DNB.

Les også: Jonas Gahr Støre fikk gebyr fra Oslo kommune da han felte et tre. Da reagerte Ap-lederen

Skatteparadis

Støre hadde i mange år penger i hedgefondet «Egerton Capital Equity Fund plc». Fondet er registrert i Irland, men har forbindelser til skatteparadiset Cayman Islands.

Ifølge VG hadde Støres fond blant annet aksjer i selskaper som lavprisflyselskapet Ryanair og i Safran. Det er et selskap som produserer komponenter til atomvåpen. Femstø AS besluttet derfor 31. august 2017 å trekker midlene ut fra dette fondet.

Les også: Nettavisens nyhetsstudio