STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Tre ganger i året sjekker Sparebank 1 SR-Bank temperaturen blant 600 bedrifter i Sør-Norge. Etter noen blytunge måneder med koronavirus og oljeprisfall, venter rundt halvparten av bedriftene økonomisk oppgang i 2021.

Men bak den relativt nøytrale utviklingen, skjuler det seg store forskjeller mellom de ulike bransjene.

Blant bedriftene som driver innen varehandel, bygg og anlegg, samt industri, er flertallet positive til de kommende tolv månedene.

For oljebedriftene, reiselivet, kultur og transport, er stemningen langt mer dyster.

– Det er mye ledig kapasitet og mange arbeidsledige i norsk økonomi. I konjunkturbarometeret ser vi etter lyspunkter som kan bidra til å bedre situasjonen. Dessverre ser vi ikke mange lyspunkter for øyeblikket. Det er bra at nedgangen nå flater ut, men det vi håper å se er en vekst som gir bedring i økonomien, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank I SR-Bank.

Les også: Regjeringen dobler momsen for reiselivsnæringen: – Vi ligger nede med brukket rygg

Oljebedriftene sliter: – Overraskende

For bedrifter som har mer enn en tredjedel av omsetningen knyttet til oljebransjen, er det fem år siden den økonomiske var så dårlig som den har vært de siste tolv månedene. Fremover ser bedriftene mørkt på neste år, og kun 42 prosent venter oppgang.

– Det er overraskende at oljebedriftene melder at det har vært en betydelig nedgang allerede. Aktiviteten på norsk sokkel, blant annet som følge av støttepakken i juni, anslås til å være omtrent uendret i år sammenliknet med i fjor. Siden forventningene fremover er i tråd med den varslede nedgangen på norsk sokkel i 2021, tyder det på at bedriftene ikke klarer å kompensere for denne med aktivitet på andre områder, sier sjeføkonom Knudsen.

Les mer: Malin (30), Eirik (31) og Viljar (3) er årets budsjettvinnere: – En betydelig økning

Sjeføkonomen peker på at støttetiltakene fra myndighetene og økt oljepengebruk har gjort at nedturen i Norge har blitt mindre enn i andre land. Styringsrenten har blitt satt ned, den norske kronen er svekket, samtidig som vi har kjøpt mer varer og bedriftene har jobbet med omstilling.

Men, Norge er langt ifra beskyttet fra hva som skjer i utlandet – og Knudsen peker på nye koronanedstengninger, presidentvalget i USA, handelskrigen mellom USA og Kina, samt Brexit, som hendelser fremover som kan skape uro i den norske økonomien.

– Det blir spennende å følge utviklingen videre. Det er viktig å skape aktivitet og få folk tilbake i jobb. Her spiller både den offentlige pengebruken og omstillingen hos folk og bedrifter en avgjørende rolle, sier sjeføkonomen.

Les mer: Arbeidsledigheten falt i september

Oslo-bedrifter mer positive

Mens bedriftene i Oslo-området og Agder forventer en liten bedring fra dagens situasjon de neste tolv månedene, tror Vestland og Rogaland at aktiviteten vil falle noe.

– For Vestland og Rogaland er det en kombinasjon av særlig reiseliv, oljeeksponering og noe nedgang i bygg og anlegg som gjør at aktiviteten er lav. I Oslo gjør blant annet boligmarkedet at bygg og anlegg drar opp, mens i Agder er det positiv utvikling i varehandelen, forklarer Knudsen.

Blant bransjene er bedriftene i industrien, bygg og anlegg, samt varehandel de mest positive:

Ser vi derimot på oljebedriftene, er det mer pessimisme å spore. Spesielt innen ordrereserve og investeringer ser det mørkt ut:

Les også: Ny undersøkelse: Derfor dropper nordmenn å kjøpe elbil

Les mer: Vær skeptisk når politikerne bruker forskning for å «bevise» at de har rett