Aldri tidligere i Arbeiderpartiets etterkrigshistorie har en partileder kjørt så hardt mot privat kapital som Jonas Gahr Støre. Valgkampen hans er rammet inn rundt angrep på såkalte velferdsprofitører i helsetjenesten.

Substansen i NRKs sak onsdag kveld, som er et forsøk på skape et inntrykk av dobbeltmoral, er ikke all verden.

Men symbolene i den kan likevel være et problem for Støre. Selv noen små ører i fortjeneste settes i en 82-millionerskontekst. Det sliter enda mer på et valgkampapparat som i økende grad speider desperat etter lyspunkter.

Enhver liten fjær blir alltid til fem høns når det gjelder Støre og hans rikdom. Det vil skje, igjen og igjen. Arbeiderpartiets leder har et pengeproblem.

Det største paradokset med NRK-saken er kanskje at mens Ap har gått hardt i strupen på privat omsorg, så kommer selv det mest uskyldige spareprodukt i folkebanken DNB i berøring med «velferdprofitørene» Ap har demonisert gjennom hele valgkampen.

Det viser vel egentlig bare hvor tett innvevd private omsorgstjenester faktisk er i det moderne samfunnets økonomi. Spørsmålet er om Ap gjennom å velge «velferdsprofitører» som sin hovedsak i valgkampen, mest av alt snakker til en dogmatisk ytterfløy som hører hjemme i partiet i Rødt? Foreløpig har jo ikke hardkjøret fra Støre og Tajik ført til økt oppslutning.

Når det gjelder å plassere penger i fond hos DNB, er det jo slik at folk flest gjør det. Det er ikke et produkt for rikfolk. Pensjonsreformen tvinger de fleste i en slik retning, og saklig sett går det en grense for mye man kan mistenkeliggjøre Støre for å ta del i et marked, som mange andre.

Men NRKs sak vil likevel gi forsterket kraft til diskusjonen om Støres profil, er den riktige for et parti som skal representere arbeidsfolk. Og med tanke på hvor moraliserende Ap fremstår i denne valgkampen, er det liten tvil om at det tryggeste ville være at partilederen sydde alt av penger inn i puta.

Det er mange som mener Jonas er feil mann for Ap. Og vil felle ham. Men saken i NRK legitimerer i seg selv ikke den konklusjonen. Da er andre ting langt mer alvorlig for Støre. For eksempel VGs reportasje i dag, som kan fortelle at det er stor sannsynlighet for et dramatisk mannefall blant Arbeiderpartiets ordførere.

Ordførere som mister kjedet. Fylkesrådsledere som må gi fra seg makten etter et historisk dårlig lokalvalg. Skulle det skje, og det er sannsynlig slik flere meningsmålinger indikerer, så vil det utløse en uunngåelig diskusjon om retning og lederskap i Arbeiderpartiet.

Blant Arbeiderpartiets kjernetropper er det mer mangel på begeistring enn direkte misnøye med Støre. Etter hvert har det også glidd over i en slags resignasjon, der man spør seg hvor mange flere dårlige nyheter man kan tåle.

Likevel er det for første gang i Arbeiderpartiets historie ikke noe klart alternativ til ledervervet. Det er per i dag ingen som posisjonerer seg til å ta over. Det kan hende akkurat det vil endre seg etter 9. september.