BANKPLASSEN (Nettavisen Økonomi): Den norske kronen løftet seg mot valutaer som dollar, euro og svenske kroner etter Norges Banks beslutning om å øke renten torsdag, men falt deretter tilbake til omtrent samme nivåer etter et par timer.

En euro var på et tidspunkt verdt nesten 9,83 kroner, mot 9,90 i forkant av rentemøtet, men falt deretter litt tilbake og ligger to timers handel på rundt 9,89 kroner.

Også mot svenske kroner svekket den norske kronen seg, noe som er godt nytt hvis du skal på grensehandel i helga.

100 svenske kroner kostet rett etter beslutningen 91,4 norske kroner, mot 92,1 kroner før møtet, men faller nå til 9,22 kroner.

Svingningene skyldes trolig at sentalbankstyret ga delte beskjeder .på møtet De hever renten, noe som taler for sterkere krone, men samtidig senker de rentebanen, altså forventningene til styringsrenten i fremtiden. Det taler for en svakere krone.

Les også: Se hva en renteøkning vil koste deg

Norges Bank begrunner dagens renteøkning med at utsiktene samlet sett tilsier en litt høyere rente. Den underliggende prisveksten - den såkalte kjerneinflasjonen - er nær prismålet på 2 prosent.

Ida Wolden Bache, avdelingsdirektør for pengepolitikk i Norges Bank, viser til at kronen har svekket seg markant i år og ligger nå nær sitt svakeste nivå noensinne.

Hun mener dette skyldes usikkerhet globalt knyttet til handelskrig og Brexit, men også ved utsiktene for oljenæringen fremover.

- Utsikter til en avdemping av aktiviteten i oljenæringene og usikkerhet omkring omstillingsbehovet i norsk økonomi kan også ha bidratt til at kronen har holdt seg svak, sier Bache på pressekonferanse.

Norges Bank venter at disse forholdene vil vedvare fremover, noe som også gjør at de tror kronekursen vil holde seg svak.

- Vi venter en svakere krone fremover, og vi har i flere omganger blitt overrasket over hvor svak den holder seg. Det har sammenheng med økt usikkerhet ute og da kan kronen ha en tendens til å trekke seg, sier Øystein Olsen på pressekonferansen.

Kapasitetsutnyttelsen i økonomien - altså hvordan vi utnytter ressursene - er noe over normalt. En svakere krone enn anslått har isolert sett trukket renteprognosen opp.

Les også: Donald Trump er rasende etter renteavgjørelse

Nordea Markets skriver i en kort nyhetsoppdatering at Norges Bank gir seg etter denne økningen. Den såkalte rentebanen, altså prognosen for rentene fremover, signaliserer ifølge meglerhuset at Norges Bank stort sett er ferdig med økningene. Det er imidlertid litt større sannsynlighet for en økning neste år enn en nedgang.

Øystein Olsen selv bekrefter dette langt på vei på pressekonferansen:

- Vi venter at renten vil være på dette nivået i tiden fremover, sier han.