Gå til sidens hovedinnhold

Støre og Vedum går hver sin vei

Jonas Gahr Støre vil bruke Oljefondet til miljøinvesteringer og flørter med MDG. Senterpartiet overtar Frps rolle som bilistparti. Dette henger ikke i hop.

Det er ingen tvil om at klima- og miljøpolitikk har blitt svært viktig. Skal klimagassutslippene reduseres kraftig og målene i Paris-avtalen nås, kommer politikken til å innebære store konsekvenser både for folks daglige liv og arbeidsplasser.

Klimapolitikk skaper stor politisk splid. Dette er tydelig i regjeringen som har et smertefullt bompengeforlik bak seg. På rødgrønn side ser spliden ut til å være enda større.

Støre setter Oljefondet i spill

Det skapte oppsikt da Ap-leder Jonas Gahr Støre på Zero-konferansen 6. november uttalte «Vi må venne oss til å si at vårt pensjonsfond er et politisk redskap». Dette fikk tilhørerne til å våkne før han fortsatte med «Til nå har vi ikke turt å si det, for vi skal ikke drive politikk med pensjonsformuen».

Les også:Glem Oljefondet, Støre. Lag et grønt industrifond

Det Ap-lederen gjorde her var å åpne alle sluser for bruk av Oljefondet til miljøpolitiske formål. Slik tolket i alle fall statsminister Erna Solberg utspillet da hun gikk kraftig i rette med Ap-lederen. Statsministeren mener Støres utspill er kjempefarlig, fordi det vil legge norsk utenrikspolitikk åpen for angrep og press fra alle kanter.

Det er åpenbart at Erna Solberg har et godt poeng. Erfaringene med Amazonasfondet underbygger det. Amazonasfondet er nettopp et slikt politisert miljøfond som Støre så tydelig vil at Oljefondet skal bli.

I august kuttet Norge utbetalingene til Amazonasfondet fordi landet under president Jair Bolsonaro ikke overholder sin del av avtalen om å hindre avskoging i Amazonas.

Skulle Norge begynne å bruke Oljefondet på denne måten, kan problemene bli enorme. Alle vil ha pengene, men få vil finne seg i at Norge skal bestemme hvordan pengene skal brukes. Med et oljefond på hele 10 000 milliarder kroner kan problemene bli voldsomme.

Les også: MDG vil ta milliarder fra oljefondet og gi dem til internasjonalt klimafond

Som liten nasjon har Norge små muligheter til å stille annen makt bak kravene enn å kutte investeringer. Det blir ikke lett, og kan gi store utenrikspolitiske problemer. Amazonasfondets problemer i Brasil vil være en mild bris i forhold til det et miljøpolitisk oljefond kan komme ut for.

Som i Brasils tilfelle med Amazonasfondet blir politiserte investeringer fra andre stater sett på som intern innblanding i nasjonal politikk og angrep på selvråderett. Med bakgrunn som en av Norges lengstsittende utenriksministre burde Jonas Gahr Støre være den første til å forstå hvilke problemer en slik politisering av Oljefondet vil medføre. En slik forståelse ser ikke Støre ut til å ha.

Les også: Urfolket har sett nok spilt blod. Nå ber de Norge om én ting

Vedum vil møte seg selv i døren

Få er mer opptatt av nasjonal selvråderett en Støres rødgrønne partilederkollega Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet. Dette gjelder ikke minst kampen mot EU og EØS. Overnasjonale avtaler og politisk press utenfra er noe Senterpartiet ikke ønsker.

Senest onsdag 13.11. drev Vedum hardkjør i Stortinget for å stoppe kraftkabler til utlandet. Kraftkabler ut av landet kan bringe miljøvennlig norsk elektrisitet ut i Europa og dermed redusere klimagassutslippene. Samtidig kan det medføre høyere strømpriser i Norge. Dette skaper motstand mot kraftkablene, en motstand Vedum utnytter til å skaffe Senterpartiet flere velgere.

Det er veldig vanskelig å se for seg at Senterpartiet skulle ønske utenlandske statlige fond med politisk formål velkommen til Norge. Skulle for eksempel EU ville investere midler i Norge med krav om tilpasning i norsk politikk ville Senterpartiet aldri godta det.

Skulle Senterpartiet være med på Støres oljefondpolitikk vil Vedum møte seg selv i døren med et smell.

Les også: Slår alarm om oljefondet: Oljeinntektene vil ikke være store nok

Vedum frir skamløst til misfornøyde Frp-velgere

Vedum for sin del har fokus et helt annet sted. I tillegg til å kjempe mot kraftkabler, er han opptatt av at norske bilister skal få billigere bensin og diesel.

I sitt alternative statsbudsjett vil Senterpartiet senke avgiftene på bensin og diesel med henholdsvis 15 og 35 øre. Til E24 uttaler Vedum at avgifter rammer mest dem som har lavest inntekt. Samtidig erklærer han Frps rolle som bilistenes parti for død.

Les også: Høyrestrategene må være helt nedsnødd

Det Vedum gjør er å fri skamløst til Fremskrittspartiets velgere både når det gjelder kraftkabler og drivstoffpriser. Med en oppslutning om Senterpartiet helt opp mot 20 prosent på ferske meningsmålinger, har han lykkes svært godt med det så langt. Det er liten grunn til å tro at han vil endre den suksessoppskriften.

Regjeringen har blitt en grå kompromiss-administrasjon

Regjeringen Solberg blir gråere og gråere for hver dag som går. Det er ikke lenger ny politikk som utformes og settes i verk. Kun kompromisser mellom de fire partienes standpunkter som ingen av dem er fornøyd med eller tjener oppslutning på.

Det smertefulle bompengeforliket i sommer illustrerer regjeringens problemer til fulle. Det er i lys av dette både Vedum og Støre er ute for å fri til nye velgere.

Les mer

Senterpartiet og MDG er uforenlige

Det er full rødgrønn splid

Vedum og Støre frir til helt forskjellige velgere med sine utspill. Dette spriker virkelig i hver sin retning. Mens Vedum i stor grad frir til Fremskrittspartiets velgerbase, ser det ut som Støre er opptatt av å vinne tilbake velgere Arbeiderpartiet har mistet til SV, Rødt og MDG.

Vedum er langt mer suksessrik enn Støre. Mens Vedum kommer med klar tale, er det svært vanskelig for folk å vite hva Støre egentlig mener. Likevel synes det veldig klart at de to ser i ulike retninger. Mens Støre frir mot ytre venstre og MDG, vil Vedums utspill langt ifra bli likt der.

Les også: Senterpartiet vil senke drivstoffavgiftene

Realiteten er at det er dyp splid om klima- og miljøpolitikken i den rødgrønne leiren. Med den oppslutningen Senterpartiet har nå, kommer dette til å gi store problemer for de rødgrønne. Et voksende MDG som er så forskjellig fra Senterpartiet som det er mulig å bli i norsk politikk, kompliserer dette enda mer.

Det er fortsatt nesten to år til neste stortingsvalg. Dagens regjering sliter, men både Fremskrittspartiet og Høyre bør se lyspunkter i utviklingen som skjer på rødgrønn side.

Det er veldig vanskelig å se at Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre skal kunne danne en god regjering sammen. Spliden er for stor.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere har fastpris vært i januar

Kommentarer til denne saken