Det har de senere årene stormet rundt AP-lederens formue, så mye at han i fjor sommer tok et drastisk valg: For å slippe mer spekulasjoner og bråk, plasserte han formuen på 75 millioner kroner i banken, ifølge VG. Midlene stammer fra arv etter hans bestefar.

Omplasseringen skjedde da rentene var kommet ned på et rekordlavt nivå. Selv for et så høyt beløp, ligger de beste innskuddsrentene i dag på lave 1 prosent, ifølge Finansportalen.no

Det betyr en årlig avkastning før skatt på bare 750.000 kroner, 585.000 kroner etter kapitalskatten på 22 prosent.

Trekker man fra en prisstigning i perioden på 3 prosent, snakker vi om en såkalt realavkastning etter skatt på -2,2 prosent. I tillegg kommer formuesskatten.

Les også: Støre traff blink på børsen - tjente 3,4 millioner

Lei av spørsmål

Støre uttalte til VG i fjor sommer at etter kommunevalget i 2019, tok han en ny runde for plasseringen av formue. Han ville unngå flere spørsmål om midlene.

– Sammenlignet med de fondsplasseringene du hittil har hatt: Hvor mye taper du? spurte VG i juli.

– Det er helt umulig å si, svarte Støre. Midlene var plassert gjennom familieselskapet Femstø AS. Men la oss si at AP-lederen hadde plassert pengene i et norsk eller et globalt indeksfond.

Hovedindeksen ved Oslo Børs har siden halvårsskiftet i fjor steget med hele 34 prosent (se grafen under), verdensindeksen MSCI World Index med 31 prosent. Da holder vi valutaendringer utenfor.

25 millioner

Det betyr at Støre har gått glipp av om lag 25 millioner kroner ved å ha pengene i et norsk indeksfond, over 23 millioner i et globalt indeksfond.

Som om ikke det er nok, får Støre også full formuesskatt på bankinnskuddet, som teller hundre prosent i verdsettelsen i selvangivelsen.

Med en skattesats på 0,85 prosent betyr det årlig 637.500 kroner i formuesskatt. Paradoksalt nok har spareformen med den laveste avkastningen den tøffeste formuesskatten av alle investeringsformer.

Nettavisen har spurt Gahr Støres pressekontakt om de vil kommentere denne saken, men de har takket nei.

Les også: Støres inntekt er mer enn halvert - her er alle partilederlønningene

Stor rabatt

Aksjer og aksjefond har derimot en verdsettelsesrabatt i 2021 på 45 prosent. I motsetning trekker verdistigningen, men det betales ikke kapitalskatt på 22 prosent av løpende verdistigning for aksjer og aksjefond. Denne gevinstbeskatningen kommer først ved salg.

For noen år siden var det omvendt, da sparte Støre mye på å ha pengene i aksjefond fremfor i banken.

AP-lederen hadde opprinnelig plassert familiearven i eiendom og i Egerton Capital Equity Fund. Mediebråk førte til at Støre solgte eiendomsandelene i juni 2017 og fikk utbetalt 4,4 millioner kroner for avviklingen. Midlene ble i sin helhet plassert i et fond forvaltet av DNB.

Støre hadde i mange år penger i hedgefondet «Egerton Capital Equity Fund plc». Fondet er registrert i Irland, men har forbindelser til skatteparadiset Cayman Islands.

Ifølge VG hadde Støres fond blant annet aksjer i selskaper som lavprisflyselskapet Ryanair og i Safran. Det er et selskap som produserer komponenter til atomvåpen. Femstø AS besluttet derfor 31. august 2017 å trekker midlene ut fra dette fondet.

Les også: Støres formue skrumper

Privat omsorg

Andelen ble solgt etter en beslutning om at Femstøs midler uten unntak skal være plassert hos norske forvaltere med formaliserte retningslinjer. Disse retningslinjene skal være de samme som de som Oljefondet - Statens pensjonsfond utland - følger.

Men heller ikke plasseringen i DNB-fondene var uproblematisk. I august 2019 ble det avdekket at DNB-fond via andre fond og selskaper er på eiersiden av Norges største private omsorgskonsern Stendi, tidligere Aleris omsorg,

Det passet dårlig for AP-lederen, som hadde uttalt at slike selskaper er «et sugerør inn i vår statskasse, kjeder som tar ut hundretall millioner skattekroner i profitt». Han valgte derfor å selge seg ut av dette fondet og endte med å plassere hele familiearven i banken.

87 millioner

Ifølge årsberetningen til Femstø for 2019 hadde familieselskapet ved utgangen av året aksjer for 64,4 millioner kroner, obligasjoner for 22,7 millioner, til sammen 87,1 millioner kroner.

Jonas Gahr Støre eier 76 prosent av Femstø, barna de resterende 24 prosentene. Årsberetningen for 2020 er ennå ikke klar.