Årsaken er at formue verdsettes ulikt i beskatningen.

De rundt 80 millionene Jonas Gahr Støre og familien har i aksjefond, er eid via familieselskapet Femstø AS. Når verdiene er eid gjennom et slikt unotert aksjeselskap, får man 25 prosent rabatt på aksjefond. Fram til i år var rabatten på 20 prosent.

Ifølge Proff.no eier Jonas Gahr Støre 76,2 prosent av aksjene i Femstø.

Hadde pengene i stedet vært plassert direkte på høyrentekonto i en bank, ville familiens formuesskatt gått opp med rundt 130.000 kroner i året. Fra og med i år ville besparelsen økt til rundt 170.000 kroner fordi rabatten er økt til 25 prosent.

Dette skriver Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum i sin lederartikkel fredag.

Nederst i saken kan du lese svar fra Arbeiderpartiet på Nettavisens spørsmål!

Sparer mer skatt

For Jonas Gahr Støre personlig er besparelsene i formuesskatt på rundt 100.000 kroner i 2018, og rundt 125.000 kroner for skatteåret 2019.

Jonas Gahr Støre og familien har 82,4 millioner kroner plassert i ulike fond hos DNB og Danske Bank. Det viser en oversikt Arbeiderpartiet har sendt Nettavisen fredag kveld. Disse fondsandelene er igjen eid av familiens aksjeselskap. På denne måten får han en mye lavere formuesskatt enn ved å ha pengene i banken på sin egen konto.

Les også: Røde tall for Støre

De norske skattereglene sier at man skal betale 0,85 prosent formuesskatt på formue over 1,4 millioner kroner. Men ulike eiendeler verdsettes ulikt, og det er for eksempel 25 prosent rabatt på aksjefond fra i år.

I Jonas Gahr Støres tilfelle er aksjefondrabatten ikke relevant fordi han ikke eier aksjefondene selv, men via et aksjeselskap. Dette gjør at han uansett slipper billigere unna formuesskatt enn ved å ha pengene på sin egen konto i banken.

Her er alle unntakene i loven: Formuesskatt og rabatt

Støre har denne uken stått i en ny storm etter at journalister har gravd frem detaljer om hvordan han har plassert sin formue. Onsdag avslørte NRK at Støre har investert i i DNB-fond som via andre fond og selskaper er på eiersiden av Norges største private omsorgskonsern Stendi, tidligere Aleris omsorg.

Dagen etter fortalte Nettavisen historien om investeringene hos den beryktede arbeidsgiveren Amazon, ofte omtalt som en «fagforeningsknuser» etter utallige konflikter med ansattes organisasjoner.

Hegnar ber Støre selge

Lørdag skriver Finansavisens sjefredaktør Trygve Hegnar på lederplass (papirutgaven) at Jonas Gahr Støre bør plassere hele sin formue som rene bankinnskudd, selv om avkastningen blir vesentlig forverret i forhold til hva andeler i aksjefond gir.

- Det er trolig bedre enn å bli hengt ut fordi et eller annet fond, her eller der, har investert i noe Gahr Støre eller Ap ikke liker. Det er fordi fordømmelsen av andre (gjerne private) er så sterk, at retorikken slår tilbake, skriver Hegnar.

Les også: Svart arbeid, skatteparadis og hemmelig fond: Jonas Gahr Støres penger har gitt ham store problemer

Kan betale mer skatt

Jonas Gahr Støre har så sent som i denne valgkampen sagt at formuende personer som han selv bør betale mer skatt. SV-politikeren og sjakkentusiasten Hans Olav Lahlum overrasket tidligere i år da han betalte inn 100.000 kroner ekstra i skatt, siden han mente han betaler for lite i forhold til hva han tjener.

Skattetaten har lansert en tjeneste for de som er i det gavmilde hjørnet og ønsker å betale inn ekstra skatt.

Dette svarer Arbeiderpartiet

Nettavisen har lørdag stilt Arbeiderpartiet følgende tre spørsmål:

- Trygve Hegnar skriver i Finansavisen at Jonas Gahr Støre bør plassere hele sin formue som rene bankinnskudd. Er det vurdert denne uken?

- Du får en skattefordel ved å eie aksjer fremfor å ha et kontantinnskudd i en bank. Er det skatteplanlegging?

- Støre har sagt at han er en av dem som burde betalt mer skatt. Nylig betalte SV-politikeren Hans Olav Lahlum 100 000 kroner ekstra i skatt fordi han synes han skattet for lite. Har Støre vurdert det samme?

På e-post svarer Jarle Roheim Håkonsen, kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, dette på Nettavisens spørsmål:

- Støre har, sammen med flere hundretusen andre nordmenn, aksjefond i DNB, gjennom familieselskapet Femstø. Siden pengene tilhører Femstø, blir formuesskatten den samme for Støre uavhengig av hvordan selskapets verdier investeres. Det har Nettavisen valgt å overse. Valget mellom aksjefond og bankinnskudd har for Støre derfor ingenting med skatteplanlegging å gjøre, sier han.

- For at Nettavisens regnestykke skulle være relevant, måtte familien/de fem eierne i Femstø ha blitt enige om å oppløse familieselskapet og realisere verdiene for at Støre kunne plassere sin andel på bankkonto. Det er riktig at dette ville gitt en noe høyere formuesskatt, men da ville pengene blitt stående passivt i banken framfor å bidra til aktivitet og utvikling i økonomien. I stedet mener Støre og Arbeiderpartiet vi politisk skal vedta et mer rettferdig skattesystem, der folk med store formuer, som ham selv, skal bidra mer til fellesskapet, avslutter Roheim Håkonsen.

Skjalg Fjellheim: Støre har et pengeproblem

Arbeiderpartiet påpeker i en ny korrespondanse at de stemte for å beholde høyere verdsettelse på aksjer i fjor høst, men besvarer ikke spørsmålene om bankinnskudd er vurdert eller om man vil følge Lahlums eksempel og betale inn ekstra skatt.