Statistisk sentralbyrå (SSB) kom fredag med en dyster prognose: Prisene kommer til å stige betydelig mer i år enn ventet og mer enn lønningene. Dessuten skal rentene opp raskere enn det mange har trodd.

Dette er dårlig nytt for husholdninger som allerede sliter. Og de er det mange av, skal vi tro en fersk undersøkelse utført for Storebrand (se faktaramme under).

– Ja, undersøkelsen tyder på at så mange som 400.000 av de som har boliglån, går i minus hver måned. Hele en million går i null, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand til Nettavisen.

– Over en million nordmenn oppgir at de er bekymret for om de vil klare å betjene boliglånet sitt de neste tolv månedene. Det som slår meg først og fremst med undersøkelsen, er at det er mange. Boliglånet er normalt det man prioriterer først. Det skal ha gått ganske langt før man ofrer det, fortsetter hun.

Les også: Norges Bank har varslet syv renteøkninger: – Jeg er livredd

Mangler erfaring

– Hvordan reagerer du på det som kommer frem i undersøkelsen?

– Jeg er generelt bekymret. Spørsmålet er om man er flink nok til å sette seg inn i konsekvensene av at renten går opp. Nye låntakere vet ikke helt hva det vil si med renteøkninger, spesielt de unge. Det er lettere for de som har hatt boliglån i mange år og opplevd høyere renter.

– På den annen side, mange har kjøpt hytte de senere årene og tatt opp lån. Vi ser nå at også de eldre øker belåningen, svarer Tvetenstrand.

Norges Bank har varslet syv renteøkninger innen utgangen av 2023 og en boliglånsrente på 4 prosent. Tvetenstrand sier Norges Bank har basert sine renteøkninger på at mange har spart opp penger under pandemien. Dermed burde de ha mye å gå på når de skal håndtere økte renter.

Les også: Kjempesmell for alle med lån: Mange aner ikke hva det vil bety

Verst for de unge

Men ifølge undersøkelsen er nærmere en million nordmenn bekymret for egen økonomi dersom Norges Bank hever renten som varslet. I aldersgruppen 18-29 år gjelder dette hele tre av fem.

– I første omgang er jeg mest bekymret for de som allerede nå går i minus og null. Jeg håper de klarer å omstille seg å gjøre grep som kan hjelpe. Men jeg er også bekymret for de unge som får økte utgifter på et høyt lån, sier Tvetenstrand.

En annen bekymring er at gjeldsgraden har økt blant de eldre. Det er flere pensjonister som både har, og tar opp lån. Da bør de vite at de kan betale lånet med lavere pensjonsinntekt.

– Jeg sier ikke at det ikke er riktig å dø med gjeld, og det er ikke nødvendigvis feil å gå av med pensjon og ha lån. Det vil nok flere gjøre fremover. Men da er det viktig å ha tenkt gjennom renteøkningene, og pensjonister har færre muligheter til å ta en ekstra jobb og spe på inntekten med, sier Tvetenstrand.

Hun er derfor litt bekymret for at enkelte går ut i pensjon uten å ha spart opp ekstra og som risikerer en utgiftssmell.

Kjenner seg ikke igjen

– Tallene fra undersøkelsen viser at det er få som er i den situasjonen som Norges Bank beskriver. Nordmenn generelt må forberede seg på en økonomisk omstilling og litt dårligere råd fremover, advarer forbrukerøkonomen.

– Tegner prognosemakerne et for optimistisk bilde av virkeligheten?

– Jeg opplever at mange flere sliter enn det vi hører av makroøkonomenes fremstilling. Det bekrefter også denne undersøkelsen, folk jeg snakker med og ikke minst søknadene til «Luksusfellen», sier Tvetenstrand, som selv er en av ekspertene i programmet.

– Det har lenge vært veldig billig å låne penger og mange har vennet seg til en romslig økonomi. Alt vi er avhengig av i hverdagen har økt mye i pris, og det er grunnen til at mange sliter.

Les også: Derfor øker rentene: – Jeg må være ærlig på hva dette innebærer

Skal tåle dette

I utgangspunktet skal de som har boliglån tåle renteøkninger godt etter kravene i utlånsforskriften. Når banken din vurderer hvor mye du kan ha i boliglån, bør du takle en renteøkning på 5 prosentpoeng.

– Hvis du tok opp boliglån da renten var 2 prosent, skal du kunne tåle at renten går opp til 7 prosent. Det som er lett å glemme, er at det er et øyeblikksbilde på det tidspunktet du tok opp boliglånet. Mye kan endre seg, sier Tvetenstrand, og eksemplifiserer.

Hvis du får barn, vet vi at det koster mye, men kanskje får du to barn. Du kjøper en bil som ikke var planlagt, som «spiser» av de pengene du hadde til å tåle renteøkningen. I tillegg har prisene på mange varer av det vi er avhengig av økt, og de er økt mer enn ventet.

Les også: Eksplosjon i ubetalte regninger: – Vi har aldri fått inn så mange saker

Dette er virkeligheten

– Mat er blitt dyrere, vi betaler mer for strømmen selv med strømstøtten, og prisen på alle andre varer og tjenester har økt. Det er virkeligheten nordmenn nå lever i, og mange er derfor bekymret, sier Tvetenstrand.

Nettavisen har tidligere omtalt at vanlige folk sliter med å forstå hvorfor rentene må settes opp når flere vil få problemer. Men de seneste SSB-tallene og prognosene viser at prisene på varer og tjenester øker langt mer enn prismålet til Norges Bank på 2 prosent.

– Derfor må renten settes opp for at vi skal få mindre penger å bruke på varer og tjenester og for å få ned prisveksten. Dette kommer til å gagne oss på sikt, forklarer Tvetenstrand.

Les også: Fra denne datoen vil matprisene øke kraftig

Mindre å rutte med

– Hvorfor det?

– Når Norges Bank hever renten, må vi som har boliglån betale mer for lånene våre. Mer av inntekten vår forsvinner til å betjene lånet, og vi får mindre penger til å bruke på annet.

– Det gjør at etterspørselen etter varer og tjenester går ned. Da må de som selger disse varene og tjenestene sette ned prisen for å få solgt dem videre til oss. Prisveksten vil dermed gå ned.

Prognosemakerne støtter seg også på at folk sparte opp mye penger under koronapandemien i 2020 og 2021. Men hvis undersøkelsen er riktig, har en av to har ikke spart mer under pandemien. 17 prosent har spart mer, men de har likevel ikke mer oppsparte midler totalt sett.

Under 20 prosent av de spurte oppgir at de kan redusere sparingen for å begrense utgiftene. Den samme andelen har ingen bufferkonto, ingen reservekonto å tære på for uforutsette utgifter.

Gradvise økninger

Men rentene øker heldigvis gradvis, så det gir tid til å tilpasse deg de nye utgiftene. Tvetenstrand sier det viktigste du gjør, er å skaffe kontroll over utgiftene dine, både nå og hva de vil bli fremover. Hvis du går i null hver måned, er det viktig å tilpasse forbruket ditt for å unngå å havne bakpå økonomisk.

– Bruk en boliglånskalkulator på nett for å se hvor mye lånet ditt vil koste deg med en rente på 4 prosent. Sett opp prioritering for hva som er viktig for deg.

– Har du mulighet, er det smart å sette ekstra til bufferkonto eller ekstra nedbetaling på lånet allerede i dag. Da får du betalt ned mer på lånet frem til rentene faktisk går opp, og du venner deg til de nye utgiftene, råder Tvetenstrand.