Norsk rentenivå er fortsatt på rekordlave nivåer, men rentenivået er på vei oppover. «Alle» venter at Norges Bank setter opp renten med 0,25 prosentpoeng under sitt neste rentemøte 21. mars. Det er også ventet en tilsvarende renteøkning i høst.

De annonserte renteøkningene kan tale for å binde renten på hele eller deler av boliglånet. Storebrand mener at stadig flere innser at fastrentelån kan være et trygt alternativ til et lån med flytende rente.

- Vi forventer oss nok et rush av bankkunder som binder renten på boliglånet de nærmeste ukene. Vi har sett dette tidligere i forkant av renteendringene fra Norges Bank, sier konserndirektør for personmarked i Storebrand, Wenche Martinussen, til Nettavisen.Økonomi.

Billigere

Og Storebrand har faktisk satt ned renten på sine fastrentelån i en periode med til dels stigende renter. Storebrand Bank tilbyr nå et lån med 3 års rentebinding til 2,53 prosent. Du må ut med 2,85 prosent for å binde renten i 5 år fremover.


Faktisk kan du binde renten i Storebrand i hele 20 år, men da må du gjøre det til 3,65 prosent. Prisen er et drøyt prosentpoeng over de beste flytende boliglånsrentene i markedet. Og Storebrand senket faktisk prisene på alle sine fastrentelån på tampen av 2018.

- Hvorfor går prisen på fastrentelån ned, når styringsrenten er på vei oppover?
- Årsaken er at de lange markedsrentene gikk ned, og da er det også naturlig å justere prisene deretter, svarer Martinussen.

Betydelig fall

Renten på tiårige statsobligasjoner lå i fjor høst på over 2 prosent, men var under 1,7 prosent i midten av februar. De lengste statsrentene har igjen steget noe. Rentene på femårige statsobligasjoner falt også noe mot midten av februar, mens de treårige statsrentene nådde bunnen i januar.

De sistnevnte rentene styrer indirekte utviklingen i fastrentelånene. Det gjør de gjennom å påvirke nivået på rentesikringsforretninger i markedet. I disse forretningene avtaler store aktører hva de vil betale for å bytte betingelser mellom flytende og faste renter.

3-måneders pengemarkedsrenter (NIBOR) er avgjørende for hva du må betale for et flytende boliglån. Disse rentene har siden desember i fjor ligget stabilt på 1,25-1,30 prosent.

En ny opplevelse

Martinussen påpeker at mange unge mennesker aldri har opplevd noe annet enn historisk lave renter. Det har ført til at mange har lån som er på grensen av hva de klarer å betjene. Da kan det være fornuftig å binde renten som en forsikring mot økte renteutgifter.

Men i et «normalt» rentemarked skal de flytende, korte rentene ligge lavere enn de lange statsrentene.

- Historisk har det ikke lønt seg å binde boliglånsrenten, men nå har vi jo også historisk lave renter. Husk at du også kan velge å binde renten på en del av det totale lånet ditt, anbefaler Martinussen.

Risikosport

Hun mener mange driver med risikosport ved at de låner det de kan til boligen og har nedbetaling av boliglånet som sin eneste spareform.

- Vi vet at det store flertallet har flytende rente, og nå ser vi indikasjoner på høyere renteutgifter for folk flest og en mulig nedkjøling av boligmarkedet. Denne kombinasjonen kan slå svært uheldig ut for mange, spesielt unge, advarer personmarkedsdirektøren.

- Mitt klare råd er å spre risiko ved å spare i aksjefond i tillegg og vurdere å binde renten på boliglånet. Da unngår du overraskelser og renteoppgang i fastrenteperioden. Med andre ord kan du sove godt om natten og slipper å bekymre deg over mulige renteøkninger.


Plusser og minuser

Det er plusser og minuser ved både flytende boliglån og fastrentelån. For låntakere som har strukket strikken langt og forutsigbarhet, kan det være smart å velge fastrente. Om Norges Bank setter opp renten, får det ingen konsekvenser for lånerenten du må ut med.

- Du kan fortsatt betale låneutgiftene dine og leve som før. Ulempene med fastrentelån er at dersom den flytende renten går ned, går du glipp av en eventuell rentenedgang. Dessuten har flytende rente historisk vært billigere over tid, påpeker Martinussen.

- Men dersom plussene veier tyngst, her anbefaler vi deg å binde renten.