Inntekten har økt med hele 16 prosent for Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Mens Støres inntekt ifølge ligningstallene var på 1,17 millioner kroner i 2018, økte den til 1,36 millioner kroner i 2019. Det gir en inntektsøkning på 16 prosent, viser skattetall Nettavisen har fått tilgang til.

Formuen, derimot, har falt med hele 14 prosent. Mens Ap-lederen hadde en ligningsført nettoformue på 61,7 millioner kroner i 2018, var dette redusert til 53,3 millioner kroner i 2019.

Regnskapstallene for familieselskapet Femstø AS, der Støre eier 76 prosent av aksjene, gir ikke en forklaring på hvorfor formuen har falt såpass markant. Nettavisen har ikke lyktes i å få en forklaring på formue-endringen.

Overskudd i familiebedriften

I 2017 hadde Jonas Gahr Støre en inntekt på 2,75 millioner kroner en formue på 61,2 millioner kroner, ifølge skattelistene. Endringen til 2018 var markant. Da hadde inntekten falt til 1,2 millioner kroner, mens formuen hadde økt med en halv million.

Les også: - Velgerne fortjener et skattesvar, Støre - ikke hemmelighold

Femstø AS hadde i 2017 et resultat på hele 57 millioner kroner, etter gevinster ved salg av verdipapirfond på hele 55,9 millioner kroner. Jonas Gahr Støre eier 76 prosent av selskapet. I 2018 stupte omsetningen, og selskapet leverte et underskudd på 1,1 millioner kroner.

Økt verdi av investeringer i aksjer og obligasjonsfond ga til sammen 4,8 millioner kroner i finansinntekter i 2019. Et underskudd på 1,2 millioner kroner året før ble snudd til et resultat på 3,4 millioner kroner før skatt. Med en egenkapital på 91,6 mill. kroner er det solid økonomi i familieselskapet.

Les også: Kanskje det er du som bør tørke av deg oljen, Erna?

Hareide i null

Høyres statsminister Erna Solberg tjente 1,68 millioner kroner i 2019, som var en oppgang på fire prosent fra året før. Statsministerens lignede nettoformue var på 5,3 millioner kroner i 2019 - det samme som året før.

Venstres nyvalgte leder Guri Melby tjente 824.000 kroner i 2019 - én prosent mindre enn året før. Venstre-lederen har ingen formue.

Les også: Hvor lenge kan Støre bli sittende?

KrFs Knut Arild Hareide økte inntekten med fire prosent til 943.000 kroner. Heller ikke han har formue. I 2017 hadde Hareide en formue på åtte millioner kroner som siden er redusert til null.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes økte inntekten kraftig året før - nå tjener han omtrent det samme som Venstre-lederen: 826.000. Heller ikke Moxnes har formue. MDGs Une Bastholm økte inntekten fra 721.000 til 806.000, og er nullformuende i likhet med flere av de andre yngre partilederne.

Nettavisen har ikke fått tilgang til de øvrige partiledernes skattetall.

Tallene er basert på skattetall hentet fra et kredittopplysningsselskap. Nettavisen tar forbehold om at tallene kan påklages og bli endret. Normalt offentliggjøres hele skatteoppgjøret i november, men på grunn av koronasituasjonen er det i år forskjøvet til desember.

Tallene Nettavisen har fått ut viser den skattbare inntekten. Den reelle inntekten er som regel noe høyere.